Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 1026
Tổng số truy cập: 3381439

Văn hóa - Thể thao Văn hóa - Thể thao

Sự thay đổi tích cực qua hơn 2 năm thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm
Ngày đăng 04/11/2019 | 17:52  | Lượt xem: 329

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố, với cách làm bài bản, sáng tạo quận Bắc Từ Liêm luôn dẫn đầu phong trào thi đua và đạt những kết quả đáng khích lệ, góp phần tạo nên những chuẩn mực văn hóa của người dân cũng như chuyển biến mạnh mẽ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Quận.

Sự triển khai bài bản, đồng bộ:

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Thành phố về việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, quận Bắc Từ Liêm đã kịp thời quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tuyên truyền tới đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng thực hiện. Quận đã ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể để triển khai thực hiện đối với các cơ quan, đơn vị. 100% UBND các phường đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện; nhiều đơn vị đã thống nhất và đưa vào Nghị quyết của Đảng ủy, Chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo tới toàn thể hệ thống chính trị tại địa phương và cơ sở tổ chức thực hiện.

Đa dạng hình thức tuyên truyền:

Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn

Công tác tuyên truyền 02 bộ quy tắc ứng xử được quận Bắc Từ Liêm triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của phường; tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử; tuyên truyền qua các hội nghị, tọa đàm, diễn đàn, hội thi tìm hiểu, in tờ gấp… về các nội dung của bộ Quy tắc nhằm giúp cán bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nắm rõ các quy định của Thành phố về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đặc biệt là ứng xử với nhân dân.

 

Thành phố kiểm tra công tác triển khai thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử tại Đình Chèm

Cụ thể: UBND Quận đã thực hiện niêm yết công khai 02 bộ Quy tắc ứng xử của UBND Thành phố tại: 100% trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học, trung tâm y tế trên địa bàn; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Quận đã được thiết kế mẫu để bàn về Quy tắc ứng xử; Lắp đặt 130 khung treo lớn tại Trung tâm văn hóa thể thao phường và Nhà văn hóa tổ dân phố; 135 khung treo tại di tích và lễ hội; In 2000 cuốn sổ tay quy tắc ứng xử phát cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quận; In 100.000 tờ rơi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng phát cho nhân dân trên địa bàn.

Hội thi “Tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng năm 2018” của UBND Quận

Bên cạnh đó, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức, tham gia nhiều hội thi như: tổ chức hội thi “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử” từ cấp Quận đến cơ sở, với sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của cán bộ và nhân dân 181 tổ dân phố trên địa bàn; đạt giải Nhì Hội thi “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng” thành phố Hà Nội năm 2018; đạt Giải Nhì hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở” cấp Thành phố; Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi”, hội thi “Phụ nữ-Thanh niên quận Bắc Từ Liêm thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử của UBND Thành phố Hà Nội”, hội thi “Văn hóa ứng xử, hành động của thanh niên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;... Thông qua các hoạt động sôi nổi đã thu hút đông đảo nhân dân đến xem, cổ vũ, tạo sức lan tỏa những hành động đẹp, phê phán những hành vi chưa đẹp trong ứng xử.

Đề cao công tác kiểm tra, kịp thời khen thưởng:

Trong quá trình triển khai, quận Bắc Từ Liêm đã duy trì việc kiểm tra việc thực hiện 2 bộ Quy tắc cũng như khen thưởng, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân làm tốt. Quận đã kiểm tra 11 phòng, ban, đơn vị và 13 phường về thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động; qua đó nghiêm túc, kịp thời nhắc nhở, phê bình, chấn chỉnh cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm; Thường xuyên và đột xuất kiểm tra công vụ về chấp hành thời gian làm việc của công chức, viên chức, người lao động thuộc quận trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” và xử lý giải quyết công việc của các phòng ban chuyên môn  đã góp phần chấn chỉnh lề lối làm việc, đạo đức tác phong, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Quận Bắc Từ Liêm đạt giải Nhì Hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018”

Sau 2 năm thực hiện, quận Bắc Từ Liêm được đánh giá là điểm sáng của Thành phố trong tuyên truyền, triển khai thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử. Cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn Quận đã nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao, thân thiện, niềm nở, tận tình hơn trong giao tiếp với nhân dân. Tại các nơi công cộng, nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh cũng đang dần hình thành. Người dân đã có ý thức hơn trong giao tiếp, ứng xử, bảo vệ cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp. Những kết quả đạt được trong thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử đã góp phần thiết thực vào xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng quận Bắc Từ Liêm ngày càng văn minh, hiện đại./.

Phòng Văn hóa và Thông tin