Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 173
Tổng số truy cập: 3371096

An toàn thực phẩm An toàn thực phẩm

Hội nghị ra quân thực hiện Thanh tra chuyên ngành An toàn thực phẩm năm 2019
Ngày đăng 12/07/2019 | 12:48  | Lượt xem: 604

(BTLP) Ngày11/7, quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị ra quân thực hiện Thanh tra chuyên ngành An toàn thực phẩm năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND Quận; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc Quận,Thành viên Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm Quận, phường và tổ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm các phường.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2019-07-12 đình chèm và trao QĐ bổ nhiệm\2.jpg
Đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND Quận phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Lễ ra quân Thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm năm 2019, đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND Quận nhấn mạnh: Xác định được tầm quan trọng của vấn đề an toàn thực phẩm, những năm qua Đảng, Nhà nước, Chính Phủ rất quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về đảm bảo chất luợng an toàn thực phẩm. Công tác quản lý và hành lang pháp lý về an toàn thực phẩm từng bước được kiện toàn. Năm 2010, Luật An toàn thực phẩm được Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 17/6/2010, có hiệu lực từ 01/7/2011 là bước ngoặt mới trong công tác quản lý an toàn thực phẩm. Cùng với những vấn đề cấp bách đó Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới/ Trong những năm qua hành lang pháp lý về an toàn thực phẩm đã từng bước được hoàn thiện, đáp ứng về yêu cầu quản lý Nhà nước và hội nhập quốc tế. Hoạt động phối hợp liên ngành trong quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường và có hiệu quả cao hơn. Công tác thông tin, giáo dục, tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh, huy động được các ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và cả cộng đồng tham gia, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và người tiêu dùng. Công tác kiếm tra, thanh tra, kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm cũng đã được chú ý nâng cao năng lực. Nhiều vụ hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng đã được các cơ quan chức năng phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiệm thu đúng quy định.

Lễ qua quân Thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm, nhằm huy động tất cả các lực lượng trong toàn xã hội tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao trách nhiệm và cam kết chấp hành đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm. Để bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và  phát triển kinh tế xã hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận yêu cầu Lễ ra quân Thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm gắn với những nhiệm vụ sau: Tổ chức thực hiện thanh tra theo kế hoạch, thường xuyên, đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo sự chỉ đạo của UBND Quận; Tham mưu UBND Quận xử lý vi phạm theo quy định pháp luật. Trường hợp vi phạm ở mức cần phải truy tố chuyển hổ sơ sang cơ quan công an để tiếp tục xử lý; Trong quá trình thanh tra, đánh giá thực chất công tác vệ sinh an toàn thực phẩm để kịp thời tham mưu UBND Quận các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định xử lý vi phạm hành chính của UBND Quận. Tổng hợp kết quả hoạt động thanh tra báo cáo UBND Quận, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và thành phố theo quy định.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2019-07-12 đình chèm và trao QĐ bổ nhiệm\3.jpg
Đồng chí Ngô Ngọc Vỹ - Phó Trưởng phòng Kinh tế phát biểu

Tại Hội nghị đồng chí Ngô Ngọc Vỹ - Phó Trưởng phòng Kinh tế đã triển khai kế hoạch số 319/KH-UBND kế hoạch về thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm năm 2019. Theo kế hoạch, sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên vào thứ 4 hoặc thứ 7 hàng tuần kể từ ngày 10/7/2019. Tiến hành thanh tra định kỳ vào các đợt cao điểm về an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của Thành phố vào các dịp: Tháng hành động vì An toàn thực phẩm, đợt Tết Trung thu, Tết Dương lịch và Lễ hội Xuân năm 2020./. 

Tin - ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn