Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh

Quy định mới về sử dụng và quản lý pháo có hiệu lực từ ngày 11/01/2021

Ngày đăng 13/01/2021 | 09:09  | Lượt xem: 21
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP (Nghị định 137) về quản lý, sử dụng pháo hoa, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 11/01/2021 và thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày...

Lịch tiếp dân của đồng chí Bí thư Quận ủy trong tháng 1 năm 01 năm 2021

Ngày đăng 11/01/2021 | 16:49  | Lượt xem: 18
Chi tiết tại: file đính kèm