Tin chính của Phường Tin chính của Phường

Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội giám sát công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở thờ tự tại quận Bắc Từ Liêm
Ngày đăng 09/10/2020 | 12:40  | Lượt xem: 54

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Sáng ngày 08/10/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội và Ủy ban MTTQ quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Đoàn giám sát công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở thờ tự được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa tại quận Bắc Từ Liêm. Tham dự buổi giám sát có bà  Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội và các thành viên Đoàn giám sát; lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên quan Quận; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phường Thụy Phương.

Hiện nay trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm có 135 di tích, 35 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 63 di tích đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. Trong những năm vừa qua, công tác quản lý nhà nước về di tích và lễ hội đã được triển khai thực hiện tốt. Quận đã làm tốt công tác tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị của các di sản văn hóa; kiện toàn 12 Ban quản lý di tích các phường và 31 Tiểu ban quản lý di tích các tổ dân phố. Công tác tu bổ, tôn tạo các di tích luôn được lấy ý kiến rộng rãn trong nhân dân, tạo sự đồng thuận cao. Các hoạt động lễ hội được tổ chức đúng quy định, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, bổ ích, đáp ứng với nhu cầu tín ngưỡng của các tầng lớp nhân dân, tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong cộng đồng.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Thành phố; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, các phòng, ban, ngành liên quan đã trao đổi đánh giá nội dung liên quan đến công tác tu bổ, tôn tạo các di tích trên địa bàn; công tác quản lý các di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở tôn giáo; công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo; việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tôn giáo….

Phát biểu tại buổi giám sát, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao công tác quản lý nhà nước về tôn giáo nói chung và quản lý nhà nước đối với cơ sở thờ tự được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn Quận. Bên cạnh đó đề nghị: Quận tiếp tục rà soát lại toàn bộ các cơ sở tôn giáo được xếp hạng trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý về việc bảo tồn các di lịch sử văn hóa được xếp hạng nhằm đảm bảo giữ nguyên giá trị về kiến trúc, cấu trúc di vật, cổ vật trong từng di tích; kiện toàn và thống nhất hoạt động các Ban quản lý di tích, Tiểu ban quản lý di tích đảm bảo đúng quy định, hiệu quả; việc tu bổ, sửa chữa đối với các cơ sở tôn giáo phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; quan tâm tới công tác lưu  giữ các giá trị của di tích, tăng  cường truyền thông quảng bà và liên kết với phát triển du lịch trên địa bàn. Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, kiến nghị tại buổi giám sát, Ủy ban MTTQ Thành phố sẽ tiếp thu, ghi nhận và có kiến nghị với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của Thành phố quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn quận một số nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở tôn giáo; việc thực hiện Luật di sản trên địa bàn và một số nội dung liên quan khác nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý đối với cơ sở thờ tự được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Tin - Ảnh: Bích Luyện – Hữu Định