Tin chính của Phường Tin chính của Phường

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Bắc Từ Liêm sơ kết công tác 09 tháng năm 2020
Ngày đăng 10/10/2020 | 12:24  | Lượt xem: 71

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Chiều ngày 09/10/2020, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Bắc Từ Liêm  đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 09 tháng đầu năm; triển khai phương hướng nhiệm vụ  03 tháng cuối năm 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; Nguyễn Xuân Ứng - UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy; các đồng chí Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã chủ động tham mưu xây dựng, triển khai kịp thời các chương trình, đồng thời tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo đúng quy định. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo thực hiện, hướng dẫn ủy ban kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ tuân thủ các quy định, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thành phố và Quận. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã tham mưu tiến hành 02 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị Đại hội Đảng cấp cơ sở; xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 đối với các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy; giám sát 03 phường về thực hiện Quy định 11-QĐi/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Quận.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nêu lên một số tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vương mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm tra giám sát tại cơ sở, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội Nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận nhấn mạnh một số nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020, trọng tâm là đề nghị các cấp ủy Đảng tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ II, cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch kiểm tra giám giát của cấp ủy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; hoàn thành nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2020; Ủy ban Kiểm tra các cấp tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện nhiệm vụ; làm tốt công tác tham mưu, xử lý giải quyết đơn thư của cấp ủy đảm bảo đúng quy định.

Tin - Ảnh: Bích Luyện – Hữu Định