Tin chính của Phường Tin chính của Phường

Quyết định số 6686/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 về phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các dịch vụ chung, dịch vụ xử lý nước thải trong Cụm công nghiệp Từ Liêm năm 2021
Ngày đăng 02/12/2020 | 17:26  | Lượt xem: 42

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm