Giải quyết đơn thư Giải quyết đơn thư

Báo cáo số 523/BC-UBND ngày 1/10/2020 về Tiếp thu, trả lời các kiến nghị cử tri với Đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ 9, Đại biểu HĐND Thành phố sau Kỳ họp thứ 15 và đại biểu HĐND Quận sau kỳ họp thứ 14
Publish date 06/10/2020 | 17:01  | View Count: 39

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm