thông tin tuyên truyền thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền nội dung thông tin cơ sở (Tuần 27)

Ngày đăng 12/07/2019 | 06:39  | Lượt xem: 110
Chi tiết tại: file đính kèm

Tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố

Ngày đăng 06/07/2019 | 06:35  | Lượt xem: 190
Chi tiết tại: file đính kèm

Tuyên truyền nội dung thông tin cơ sở (Tuần 25)

Ngày đăng 05/07/2019 | 06:37  | Lượt xem: 87
Chi tiết tại: file đính kèm

Tuyên truyền một số hoạt động chỉ đạo-điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 24-28/6/2019

Ngày đăng 02/07/2019 | 06:27  | Lượt xem: 91
Chi tiết tại: file đính kèm

Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác PCCC&CNCH mùa nắng nóng

Ngày đăng 24/05/2019 | 06:15  | Lượt xem: 136
Chi tiết tại: file đính kèm

Tuyền truyền nội dung thông tin cơ sở ( Tuần 20)

Ngày đăng 22/05/2019 | 05:38  | Lượt xem: 129
Chi tiết tại: file đính kèm

Thông tin một số hoạt động chỉ đạo- điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 13-17/5/2019

Ngày đăng 21/05/2019 | 05:59  | Lượt xem: 130
Chi tiết tại: file đính kèm

Tuyên truyền chính sách thuế đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân

Ngày đăng 18/05/2019 | 10:41  | Lượt xem: 128
Chi tiết tại: file đính kèm