Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
234/KH-UBND Tặng quà người hưởng chính sách thuộc lĩnh vực người có công ; gia đình diện hộ nghèo; người cao tuổi; người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người đang hưởng hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; các tổ chức, cá nhân tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyễn Đán Tân Sửu 2021 07/12/2020
7300/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo An ninh Chính trị - Trật tự, an toàn xã hội 31/12/2020
7299/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong thực hiện mô hình thi đua "4 ngày 5 tốt" năm 2020 31/12/2020
7298/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, người lao động thu đua thực hiện văn hóa công sở và nơi cộng cộng" năm 2020 31/12/2020
7123/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ứng dụng CNTT và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn quận năm 2020 25/12/2020
46/QĐ-UBND tặng quà người hưởng chính sách người có công, Bảo trợ xã hội, Người cao tuổi, Người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các tổ chức, các cá nhân tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 11/01/2021
33/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (bà Lê Thị Thu Hương) 18/12/2020
32/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND quận Bắc Từ Liêm, nhiệm kỳ 2016 - 2021 18/12/2020
31/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Nguyễn Kim Vinh, bà Nguyễn Thị Nắng Mai) 18/12/2020
30/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016- 2021 18/12/2020
28/NQ-HĐND : Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND quận Bắc Từ Liêm 18/12/2020
27/NQ-HĐND Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề Công tác quản lý nhà nước về trật tự văn minh đô thị trên địa bàn Quận 18/12/2020
26/NQ-HĐND Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của quận Bắc Từ Liêm 18/12/2020
25/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh, cập nhật, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của quận Bắc Từ Liêm (đợt 11). 18/12/2020
23/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách quận Bắc Từ Liêm năm 2019 18/12/2020
22/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của quận Bắc Từ Liêm 18/12/2020
21/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của quận Bắc Từ Liêm 18/12/2021
7071/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2020 23/12/2020
7135/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong đầu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo An ninh Chính trị - Trật tự, an toàn xã hội 25/12/2020
7133/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020 25/12/2020