PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT

Triển khai cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm
Ngày đăng 01/08/2023 | 09:54  | Lượt xem: 188

Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 06/4/2023: tại đây 

Thể lệ cuộc thi: tại đây\

Quyết định ban hành bộ câu hỏi: tại đây