Kinh tế Kinh tế

Giao ban Kinh tế tập thể 9 tháng đầu năm 2021
Ngày đăng 07/10/2021 | 17:39  | Lượt xem: 59

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Ngày 06/10/2021, tại trụ sở UBND Quận, đồng chí Nguyễn Thường Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận chủ trì cuộc họp giao ban công tác quản lý về kinh tế tập thể, hợp tác xã 09 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Văn phòng HĐND-UBND Quận, Lao động thương binh và xã hội, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị Quận, Bảo hiểm xã hội Quận, Chi cục Thuế; Lãnh đạo UBND 13 phường.

Description: C:\Users\CNTT_BTL\Desktop\hdnd tp và anh sơn pct\100CANON\IMG_0023.JPG
Đồng chí Lê Thị Thành - QUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo

 

Trên địa bàn Quận hiện có 53 hợp tác xã (HTX) (24 HTX thuộc lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp; 29 HTX thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp). Trong đó: Số HTX thành lập mới đến 01/10/2021: 03 HTX; Số lượng HTX đang hoạt động: 46 HTX (trong đó có 02 HTX chưa chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012: HTX Hoàng Liên, HTX Đại Cát); Số lượng HTX ngừng hoạt động: 07 HTX

Về tình hình hoạt động của các HTX trên địa bàn: Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường; hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế chịu tác động xấu phải thu hẹp sản xuất, đa số các ngành dịch vụ phải đóng cửa đặc biệt là các ngành dịch vụ giải trí, ăn uống, lưu trú…Do vậy, nguyên nhiên vật liệu đầu vào và thị trường đầu ra cho các sản phẩm của HTX nông nghiệp và dịch vụ bị cắt giảm, hoạt động cầm chừng.

Khối HTX nông nghiệp - dịch vụ: Toàn Quận hiện có 23 hợp tác xã nông nghiệp - dịch vụ đang hoạt động: dưới ảnh hưởng xấu của dịch bệnh Covid-19, phần lớn các HTX nông nghiệp và dịch vụ đã giảm sản lượng, doanh thu, thu nhập của thành viên người lao động.

Khối HTX phi nông nghiệp: Hầu hết các HTX vận tải, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp… trong 9 tháng đầu năm 2021 chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. Các HTX vận tải duy trì hoạt động do lượng khách giảm; Các HTX tiểu thủ công nghiệp hoạt động cầm chừng do thiếu nguyên liệu, lao động và khó khăn trong tiêu thụ; Thực trạng: Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu phục vụ ngành nông nghiệp truyền thống, năng suất lao động và sức cạnh tranh trên thị trường của sản phẩm thấp do vậy kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm của HTX đạt mức thấp, tích luỹ thấp không đáp ứng nhu cầu mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh; Một số HTX nông nghiệp hoạt động cầm chừng, doanh thu chủ yếu là từ hoạt động cho thuê tài sản, cho thuê đất;...

Về kết quả thực hiện công tác quản lý Nhà nước về hợp tác xã: 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập mới, đăng ký thay đổi HTX được phòng Tài chính – Kế hoạch nhận và cấp trên phần mềm đăng ký kinh doanh hợp tác xã mới (dangkyhtx.dkkd.gov.vn).

 Trong 9 tháng đầu năm, UBND Quận đã hỗ trợ 03 HTX thành lập mới, 01 HTX thành lập địa điểm kinh doanh, cụ thể: Cung cấp thông tin, tư vấn về quy định pháp luật trước khi thành lập HTX; tư vấn xây dựng điều lệ, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục thành lập, đăng ký và tổ chức hoạt động của HTX; thực hiện liên thông thủ tục cấp đăng ký kinh doanh và mã số thuế mức độ 3,4 giúp cho HTX tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình thành lập mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc đối với việc hoạt động của một số HTX trên địa bàn.Nhiều HTX với thiết bị lạc hậu, trình độ quản lý yếu kém, quy mô vốn, tài sản của các HTX nhỏ; Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, người lao động trong các HTX còn hạn chế, một số chưa tâm huyết, đóng góp công sức cho sự phát triển của HTX, độ tuổi trung bình của đội ngũ lãnh đạo quản lý HTX còn cao; Sự hợp tác, liên kết giữa các thành viên và các HTX còn nhiều hạn chế....

Description: C:\Users\CNTT_BTL\Desktop\hdnd tp và anh sơn pct\100CANON\IMG_0031.JPG
Đồng chí Nguyễn Thường Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận phát biểu

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thường Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận nhấn mạnh: Phát triển kinh tế tập thể, HTX là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng và nhà nước ta được xác định tại các Nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước. Vì vậy, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện: Tiếp tục tập trung nâng cao công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, HTX; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các HTX gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng chính quyền các cấp trong việc phát triển kinh tế tập thể, HTX; Tăng cường công tác hướng dẫn, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, HTX; Xây dựng, triển khai chương trình kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX; tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận đã giao nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng, ban, ngành có liên quan. Yêu cầu các phòng, ban, ngành thuộc Quận căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX; Triển khai thực hiện các nội dung do phòng, ngành quản lý đến các HTX và đôn đốc thực hiện./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng – Trọng Toàn