Kinh tế Kinh tế

Giao ban công tác quản lý, sử dụng tài sản công và thu quỹ phòng chống thiên tai 06 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 10/07/2020 | 08:45  | Lượt xem: 600

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Sáng ngày 09/7/2020, đồng chí Nguyễn Thị Nắng Mai - Phó Chủ tịch UBND Quận dự và chủ trì Hội nghị giao ban công tác quản lý, sử dụng tài sản công và thu quỹ phòng chống thiên tai 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự họp có các đồng chí lãnh đạo các phòng, ngành: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Chi cục thuế, Công an Quận;… và lãnh đạo UBND các phường trên địa bàn Quận.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2020-07-10 giao ban\giao ban 032.JPG
Đại diện lãnh đạo phường Phúc Diễn ý kiến

 

Tại Hội nghị đã kiểm điểm một số nhiệm vụ theo kết luận tại cuộc họp giao ban quý I/2020 tại Thông báo số 316/TB-UBND ngày 20/3/2020 của UBND Quận. Theo đó, 06 tháng đầu năm, phòng Tài chính - Kế hoạch đã tham mưu UBND Quận quán triệt đến từng đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công thực hiện nghiêm túc việc rà soát hồ sơ hiện có, lưu trữ hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ mới và thường xuyên cập nhật số liệu trên hệ thống phần mềm QLTS.VN tại công văn số 1363/UBND-TCKH ngày 15/5/2020. Đến thời điểm hiện tại các đơn thường xuyên rà soát, lưu trữ và cập nhật số liệu trên phần mềm QLTS.VN. Đối với việc quản lý tài sản công tại các trường học: 100% các trường trên địa bàn Quận đã xây dựng kế hoạch sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật. Phòng Giáo dục & Đào tạo đã có văn bản số 175/GD&ĐT-TH ngày 21/4/2020 về việc tăng cường quản lý tài sản công, trang thiết bị, đồ dùng dạy học trong nhà trường.

UBND các phường hoàn thiện hồ sơ đối với các cơ sở nhà đất trình UBND Thành phố phê duyệt phương án sắp xếp cơ sở, xử lý lại nhà đất theo yêu cầu của Sở tài chính.

Đối với việc thu quỹ phòng chống thiên tai, tính đến ngày 30/6/2020, số quỹ thu được là 1,18 tỷ đồng (đạt 46,8% kế hoạch thu năm 2020). Trong đó khối các cơ quan, đơn vị thuộc Quận có 69/71 đơn vị đã thu nộp với số tiền là 439,8 triệu đồng; khối các đơn vị hiệp quản có 16/18 đơn vị đã thu nộp với số tiền là 96 triệu đồng; khối UBND các phường có 9/13 phường đã thu nộp; 01 đơn vị khối tổ chức kinh tế độc lập thu nộp; 02 đơn vị thuộc trung ương, thành phố nộp thu với số tiền là 455 triệu đồng;...

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2020-07-10 giao ban\giao ban 021.JPG
Đồng chí Nguyễn Thị Nắng Mai - Phó Chủ tịch UBND Quận phát biểu chỉ đạo

 

Kết luận chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Nắng Mai - Phó Chủ tịch UBND Quận ghi nhận sự cố gắng của các phòng, ban, ngành, UBND các phường trong công tác quản lý sử dụng tài sản công và kết quả thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước cho đến thời điểm này có nhiều tiến bộ, nhiều nội dung đã đi vào hoạt động nề nếp thường xuyên. Để công tác quản lý, sử dụng tài sản công và kết quả thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận yêu cầu các phòng, ban chuyên môn thuộc Quận, UBND các phường tiếp tục giữ vững và phát huy việc quản lý tài sản công và đưa vào sử dụng theo đúng quy định. Yêu cầu các đơn vị quản lý tài sản công tiếp tục ra soát hồ sơ quản lý tài sản công của đơn vị mình; Lập danh sách các tài sản công còn thiếu hồ sơ gửi về phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp chấp nhất ngày 30/7/2020; Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp tham mưu UBND Quận văn bản chỉ đạo giao các đơn vị có liên quan đang giữ hồ sơ cung cấp cho các đơn vị còn thiếu xong trước ngày 15/8/2020.

Đối với tài sản công mới phát sinh các dự án đầu tư công, nếu đơn vị sử dụng là chủ đầu tư và là đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư yêu cầu đơn vị tổ chức lưu hồ sơ theo đúng quy định; trường hợp đơn vị là chủ đầu tư không phải là đơn vị thụ hưởng, yêu cầu đơn vị chủ đầu tổ chức bàn giao hồ sơ và đơn vị thụ hưởng phải chịu trách nhiệm cập nhật vào hệ thống phần mềm QLTS.VN.

Đối với tài sản phát sinh từ xã hội hóa: Phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng quy trình từ lúc bắt đầu tiếp nhận cho đến lúc ra quyết định công nhận sở hữu nhà nước, nêu rõ các nội dung cần phải thực hiện gửi đến các đơn vị sử dụng tài sản xong chậm nhất 25/7/2020; quy trình được gửi đến các đơn vị xong chậm nhất 30/7/2020. Yêu cầu các đơn vị chậm nhất 30/9/2020 gửi hồ sơ đến phòng Tài chính - Kế hoạch; phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu quyết định công nhận tài sản thuộc sở hữu quản lý nhà nước; phòng Tài chính - Kế hoạch sẽ gửi hồ sơ đến các phường để cập nhật trên phần mềm quản lý tài sản công; Các đơn vị chấm dứt toàn bộ hoạt động cho thuê liên doanh liên kết không đúng quy định hoặc sử dụng tài sản công sai mục đích; thực hiện đăng ký mua sắm tài sản công tập trung thường xuyên cập nhật đăng ký theo đúng trình tự quy định.

Về các nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận đã chỉ đạo giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng phòng, ban, đơn vị.

          Đối với công tác thu quỹ phòng chống thiên tai, UBND Quận yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị, UBND các phường tập trung chỉ đạo đảm bảo công tác thu quỹ phòng chống thiên tai nộp đúng nộp đủ theo quy định./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn