Hỏi đáp Hỏi đáp

Liên quan đến ổ dịch tại CTY Viettel Post

Ngày 09/8/2021 UBND Quận Bắc Từ Liêm có ban hành văn bản số 2461/UBND-VP V/v rà soát người liên quan đến các trường hợp F0 tại Công ty TNHH MTV Logistc Viettel. Tôi muốn được biết danh sách những người liên quan đến trường hợp F0 tại đấy

Người hỏi:  Trần Hải Hà

Trả lời

Chào bạn! Về nội dung bạn hỏi, Quận đã có Thông báo gửi các phường, gửi các tính liên quan để biết.

Trân trọng!