Hỏi đáp Hỏi đáp

Kính gửi Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm

Bắc Từ Liêm, ngày 3 tháng 6 năm 2021 Kính gửi quận BTL: Năm 2017, tôi có làm đơn lên Sở QHKT-HN về việc xin cấp thông tin quy hoạch đất và nhận được trả lời theo Quyết định 2465/QHKT-P1 ngày 26/04/2017 về việc cấp Thông tin quy hoạch khu đất tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, trong đó có đoạn nội dung, nguyên văn như sau: “Về chức năng sử dụng đất: Theo quy hoạch phân khu đô thị H2-1 đã được phê duyệt, khu đất đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch thuộc ô quy hoạch C.2, được xác định chức năng đất ở đô thị (tới thời điểm này khu đất không nằm trong phạm vi ranh giới của các đồ án quy hoạch chi tiết ty lệ 1/500 được cấp thẩm quyền phê duyệt”. Vậy trường hợp của tôi, có giấy cấp thông tin quy hoạch về chức năng sử dụng đất như đã trên của Sở QHKT –HN thì được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn (tạm thời) hay giấy phép xây dựng chính thức. Để cấp phép xây dựng chính thức thì tôi phải làm thêm thủ tục gì so với giấy tờ quy định hiện hành về cấp phép xây dựng? (hiện những nhà cạnh khu đất tôi sắp xây dựng đều bị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn). Trân trọng cảm ơn!

Người hỏi:  Nguyễn Hà

Trả lời

Chào bạn! Về nội dung bạn trao đổi, Lãnh đạo Quận đã chỉ đạo đồng chí Trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo kiểm tra, giải quyết.

Trân trọng!