Hỏi đáp Hỏi đáp

vệ sinh môi trường

Hiện nay sắp đến ngày Tết cổ truyền dân tộc tuy nhiên khi đi qua một số tuyến đường của Quận, tôi vẫn thấy rác thải còn tồn đọng qua đêm gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Đề nghị Quận chỉ đạo đơn vị thi công tác thu gom rác trên địa bàn cần được thực hiện tốt hơn, không để tình trạng để rác qua ngày, qua đêm ở các khu dân cư. Trân trọng cảm ơn!

Người hỏi:  Đỗ Văn Hùng

Trả lời

Chào bạn!

Đối với phản ánh của bạn,  UBND Quận xin được tiếp đồng thời đã chỉ đạo  Ban QLDA đầu tư xây dựng Quận yêu cầu Nhà thầu thực hiện gói thầu duy trì VSMT trên địa bàn Quận đã gửi quy trình thu gom, vận chuyển rác xuống từng phường trên địa bàn Quận. Căn cứ vào quy trình thu gom, vận chuyển rác, Ban QLDA đầu tư xây dựng Quận và UBND các phường sẽ tăng cường công tác giám sát chất lượng thực hiện công tác duy trì VSMT của nhà thầu. Hàng tuần, hàng tháng, Tổ dân phố sẽ có ý kiến nhận xét vào phiếu đánh giá chất lượng dịch vụ của Nhà thầu; làm căn cứ để nghiệm thu công tác thực hiện của nhà thầu. Để công tác thu gom rác trên địa bàn cần được thực hiện tốt hơn: Ban QLDA đầu tư xây dựng Quận sẽ tiếp tục yêu cầu nhà thầu tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra chất lượng sau ca sản xuất; tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Ban QLDA đầu tư xây dựng, UBND các phường đối với việc thực hiện của Nhà thầu đảm bảo thực hiện đúng quy trình cam kết.

- Đối với phản ánh về tình trạng để rác qua ngày, qua đêm ở các khu dân cư vẫn còn tồn tại, gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân: Nhà thầu thực hiện việc thu gom rác ngõ xóm đảm bảo thu gom xong trước 22 giờ toàn bộ rác ngõ tổ dân phố; nếu sau 22 giờ ngõ tổ dân phố, địa điểm nào chưa thu hết rác, Ban QLDA đầu tư xây dựng Quận đề nghị nhân dân phản ánh ngay những tồn tại trên qua 02 số điện thoại: 0906.096.226 đồng chí Phương Sơn Hà - Bộ phận giám sát VSMT của Ban QLDA đầu tư xây dựng Quận hoặc lãnh đạo UBND phường để kịp thời chỉ đạo khắc phục ngay các thiếu sót, đảm bảo chất lượng VSMT.

Trân trọng./.