Hỏi đáp Hỏi đáp

xét tuyển viên chức văn phòng đăng ký đất

thời gian nộp hs xét tuyền viên chức văn phòng đăng ký đất và hs gồm những j

Người hỏi:  nguyễn văn trung

Trả lời

Chào bạn! Về nội dung bạn hỏi, UBND Quận có ý kiến như sau:

Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên môi trường quản lý, về nhân sự, hô sơ xét tuyển viên chức do Sở Tài nguyên môi trường tổ chức. Đề nghị bạn liên hệ Sở Tài nguyên môi trường để được hướng dẫn, trả lời cụ thể.

Trân trọng!