Hỏi đáp Hỏi đáp

đấu giá QDS đất

Tôi muốn tìm hiểu thông tin về các gói đấu giá đất trên địa bàn quận để tôi có thể tham gia trực tiếp đấu giá với vai trò là người dân

Người hỏi:  nguyễn huy hoàng

Trả lời

Chào bạn! Về nội dung bạn hỏi, UBND Quận có ý kiến như sau:

Quá trình thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất

1. Ban hành Thông báo mời đấu giá, Quy chế cuộc đấu giá, Nội quy phòng đấu giá:

Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá QSD đất phát hành Thông báo mời đấu giá; Quy chế cuộc đấu giá; Nội quy phòng đấu giá đối với cuộc đấu giá quyền sử dụng đất

2. Thông báo công khai thông tin đấu giá theo quy định:

- Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá QSD đất thực hiện niêm yết thông báo tại các địa điểm: UBND cấp phường nơi có quyền sử dụng đất đấu giá, nơi tổ chức đấu giá, trụ sở tổ chức đấu giá. Đồng thời, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đăng báo Hà Nội mới, báo Kinh tế và Đô thị, báo Đấu thầu.

- Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá QSD đất thực hiện đăng Hồ sơ mời đấu giá trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản; cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội và cổng thông tin điện tử quận Bắc Từ Liêm theo quy định.

3. Công tác bán hồ sơ mời đăng ký tham gia đấu giá theo quy định:

Hồ sơ mời đấu giá được bán công khai, không hạn chế trong tối thiểu 15 ngày và đăng trên phương tiện thông tin đại chúng (Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản; cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội và cổng thông tin điện tử quận Bắc Từ Liêm).

Trân trọng!