Legislation code Subject Đơn vị ban hành File attach
5588/QĐ-UBND Tặng danh hiệu " Người tốt, việc tốt" năm 2020 UBND Quận
5731/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp" giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn Quận UBND Quận
20/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm (đ/c Lưu Ngọc Hà) HĐND Quận
19/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm (đ/c Trần Thế Cương) HĐND Quận
18/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (đợt 3) HĐND Quận
17/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (đợt 3) HĐND Quận
16/NQ-HĐND Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của quận Bắc Từ Liêm
79/2019/NĐ-CP79/2019/NĐ-CP Nghị định sửa đổi điều 16 nghị định số 45/2014/CP-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất Cấp Trung ương
5590/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính Phủ HĐND Quận
5554/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong Hội thao Quốc phòng lực lượng Dân quân tự vệ năm 2020 UBND Quận
5235/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 UBND Quận
5236/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong Công tác Đoàn - Đội và phòng trào thanh thiếu nhi năm học 2019-2020 UBND Quận
5237/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong phong trào Chữ thập đỏ trường học, năm học 2019-2020 UBND Quận
5055/QĐ-UBND Khen thưởng cá nhân tập thể đã có thành tích trong 5 năm triển khai, thực hiện Thông tư số 09/2015/TT-BCA ngày 10/2/2015 của bộ công an UBND Quận
4768/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc" giai đoạn 2015-2020 UBND Quận
4801/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo An ninh Chính trị - Trật tự, an toàn xã hội UBND Quận
4801/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo An ninh Chính trị - Trật tự, an toàn xã hội UBND Quận
4756/QĐ-UBND Quyết định công nhận danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân ngành Giáo dục và Đào tạo Quận đã có thành tích trong năm 2019-2020 UBND Quận
274/KH-UBND Kế hoạch tổ chức thực hiện Giải thưởng "Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo" lần thứ 4 năm học 2019-2020 UBND Quận
82/2020/NĐ_CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã Cấp Trung ương