Tin nổi bật Tin nổi bật

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 3
Publish date 20/10/2020 | 11:16  | View Count: 103

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Sáng ngày 19/10/2020, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 3 trên địa bàn Quận. Dự khai giảng lớp học có lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn Bộ Tư lệnh Thủ đô; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy; Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh Quận cùng các đồng chí học viên.

Description: IMG_8120.JPG

Khai giảng lớp học, đồng chí Dương Ngọc Thanh - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận nhấn mạnh: Phổ cập và tăng cường giáo dục quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, được tổ chức chặt chẽ từ trung ương đến địa phương. Việc tổ chức lớp giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3 nhằm giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng và dân tộc; giáo dục lòng yêu nước, trong đó việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm của mỗi công dân. Do vậy, đề nghị các học viên phát huy ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác, sáng tạo, độc lập, tự chủ vượt qua khó khăn để đạt kết quả cao trong học tập.

Description: IMG_8145.JPG

Trong thời gian 12 ngày, 62 học viên của lớp học sẽ được nghiên cứu các chuyên đề về: Quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về chiến lược quốc phòng và an ninh kết hợp kinh tế, đối ngoại gắn với quốc phòng và an ninh; những nguyên tắc cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào trạng thái về quốc phòng, chuyển hoạt động của LLVT vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu; một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện; diễn tập chiến đấu phòng thủ; bắn súng K54 bài 1,…

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3 nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ cho các đồng chí cán bộ đối tượng 3 trên địa bàn Quận để tham mưu, đề xuất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội kết hợp với quốc phòng, an ninh; gắn xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ ở địa phương đạt chất lượng, hiệu quả và thực hiện tốt quy định, tiêu chuẩn kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên trong Quận.

Tin - Ảnh: Bích Luyện - Hữu Định