Giải quyết đơn thư Giải quyết đơn thư

Giao ban công tác giải quyết đơn thư 10 tháng đầu năm 2020
Publish date 23/10/2020 | 14:21  | View Count: 50

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Ngày 22/10/2020, đồng chí Trần Thế Cương - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy dự và chủ trì cuộc họp về công tác giải quyết đơn thư, thực hiện các kết luận thanh tra, kết luận giải quyết tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành pháp luật 10 tháng đầu năm 2020.

Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Hữu Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; Lưu Ngọc Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận; Các đồng chí ủy viên Ban thường vụ, lãnh đạo UBND Quận; Lãnh đạo các phòng, ngành: Văn phòng Quận ủy, Văn phòng HĐND-UBND Quận, Thanh tra Quận, Tài nguyên & Môi trường, Quản lý đô thị,Tài chính kế hoạch, Kinh tế, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận; Trung tâm phát triển quỹ đất, Văn phòng Đăng ký đất đai, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị; lãnh đạo UBND các phường: Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế 2, Phúc Diễn.

Đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó Chánh Thanh tra Quận báo cáo

 

Theo báo cáo tại Hội nghị cho biết, 10 tháng đầu năm 2020, toàn Quận tập trung giải quyết 569/963 đơn, đạt tỷ lệ 59,9% (149 đơn khiếu nại, 59 đơn  tố cáo, 360 đơn đề nghị). Trong đó một số phòng, ngành vượt chỉ tiêu giao (các phòng, ngành: Quản lý đô thị: 03/02 đơn; Kinh tế 02/01 đơnTrung tâm phát triển quỹ đất 06/07 đơn...). Tuy nhiên, Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tham mưu, xử lý, giải quyết giải quyết đơn thư, thực hiện kết luận thanh tra, kết luận giải quyết tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực trên địa bàn Quận vẫn còn một số hạn chế như: Tỷ lệ đơn tồn còn cao, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực giải phóng mặt bằng, đất đai, thanh tra xây dựng.

Cũng tại hội nghị, đại biểu đã nghe và cho ý kiến về việc thực hiện các kết luận thanh tra, kết luận giải quyết tố cáo;...

Đồng chí Trần Thế Cương – TUV, Bí thư Quận ủy phát biểu

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Thế Cương – TUV, Bí thư Quận ủy đã ghi nhận các phòng, ban, ngành và các đơn vị liên quan của Quận đã có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu UBND Quận giải quyết đơn thư, thực hiện các kết luận thanh tra, kết luận giải quyết tố cáo và quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành trong 10 tháng đầu năm 2020. Tuy nhiên, số lượng đơn cần giải quyết còn nhiều, một số đơn đã quá hạn giải quyết; tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo chưa cao; tiến độ thực hiện một số kết luận thanh tra, kết luận giải quyết tố cáo và quyết định giải quyết khiếu nại còn chậm.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện đúng quy định, quy chế tiếp công dân, giải quyết đơn thư, thực hiện kết luận thanh tra, quyết định giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tổ chức tiếp và theo dõi việc tiếp công dân theo quy định. Tổng hợp đầy đủ ý kiến của công dân. Theo dõi phân loại ý kiến công dân để phân công lãnh đạo và cơ quan chuyên môn giải quyết. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, UBND Quận về tiếp công dân, giải quyết đơn thư, thực hiện kết luận thanh tra, quyết định giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ được giao; báo cáo kịp thời khó khăn, vướng mắc để được chỉ đạo giải quyết đảm bảo tiến độ, hiệu quả, chất lượng.

Đối với các đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Quận, đồng chí Chủ tịch UBND Quận đã giao chỉ tiêu cụ thể về số lượng cần giải quyết trong tháng 11. Đồng thời đối với các đơn thư nhận mới trong tháng 11, yêu cầu các phòng, ban, ngành tiếp tục được giải quyết theo quy định.

Đề nghị các cấp, các ngành đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của quần chúng, nhân dân. Giao Ban Tuyên giáo Quận ủy theo dõi, tổng hợp các tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng về quận Bắc Từ Liêm, định kỳ hành tuần báo cáo Thường trực Quận ủy; hàng tháng báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy; tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng – Trọng Toàn