thông tin quy hoạch thông tin quy hoạch

Quy hoạch phân khu đô thị H2-1, bản đồ quy hoạch tổng thể mặt bằng sử dụng đất-QH04

Publish date 01/06/2020 | 16:07  | View Count: 613
Chi tiết tại: file đính kèm

audio

Publish date 07/02/2020 | 10:31  | View Count: 351

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại các ô đất CT-01, CT-02 và CX-04 thuộc dự án GPMB khu đất để đấu giá QSDĐ hai bên tuyến đường trục tây Thăng Long

Publish date 08/12/2018 | 00:00  | View Count: 833
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại các ô đất CT-01, CT-02 và CX-04 thuộc dự án GPMB khu đất để đấu giá QSDĐ hai bên tuyến đường trục tây Thăng Long

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất các ô đất CT-01, CT-02 và CX-04 thuộc dự án Giải phóng mặt bằng khu đất để đấu giá QSDĐ hai bên tuyến đường trục Tây Thăng Long

Publish date 05/12/2018 | 00:00  | View Count: 284
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất các ô đất  CT-01, CT-02 và CX-04 thuộc dự án  Giải phóng mặt bằng khu đất để đấu giá QSDĐ hai bên tuyến đường trục Tây Thăng Long

Thông báo về việc mời tổ chức đấu giá tài sản

Publish date 16/11/2018 | 00:00  | View Count: 188
Thông báo về việc mời tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đẻ thực hiện dự án đầu tư đối với ô đất CT-3 thuộc dự án GPMB khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất hai bên tuyến đường trục Tây Thăng Long (vị trí ĐG 6B), quận Bắc Từ Liêm

Publish date 27/09/2018 | 00:00  | View Count: 262
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đẻ thực hiện dự án đầu tư đối với ô đất CT-3 thuộc dự án GPMB khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất hai bên tuyến đường trục Tây Thăng Long (vị trí...

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với ô đất TT3 khu nhà ở và công trình công cộng tại phường Cổ Nhuế 2

Publish date 06/06/2017 | 00:00  | View Count: 240
Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với ô đất TT3 khu nhà ở và công trình công cộng tại phường Cổ Nhuế 2

Chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc

Publish date 09/05/2016 | 00:00  | View Count: 295
Chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc

Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị GS, tỷ lệ 1/5000 tại khu đất thực hiện dự án trường tiểu học, THCS và THPT Kiều Mai thuộc ô qui hoạch GS 3-3 (phần qui hoạch sử dụng đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan). Địa điểm: Phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Publish date 05/05/2016 | 00:00  | View Count: 289
Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị GS, tỷ lệ 1/5000 tại khu đất thực hiện dự án trường tiểu học, THCS và THPT Kiều Mai thuộc ô qui hoạch GS 3-3 (phần qui hoạch sử dụng...

Chấp thuận điều chỉnh bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc

Publish date 29/04/2016 | 00:00  | View Count: 215
Chấp thuận điều chỉnh bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc