Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Thông báo số 40/TB-TTPTQĐ ngày 27/2/2020 về bán thanh lý vật tư thu hồi theo hình thức niêm yết giá

Publish date 28/02/2020 | 08:45  | View Count: 201
Chi tiết tại: file đính kèm

Thông báo số 45/TB-TTPTQĐ ngày 03/3/2020 về bán thanh lý vật tư thu hồi theo hình thức niêm yết giá

Publish date 04/02/2020 | 08:46  | View Count: 227
Chi tiết tại: file đính kèm

Thông báo đấu giá tài sản lô thiết bị y tế không còn nhu cầu sử dụng

Publish date 14/10/2019 | 09:10  | View Count: 473
Chi tiết tại: file đính kèm

Thông báo đấu giá lô thiết bị y tế không còn nhu cầu sử dụng

Publish date 21/06/2019 | 17:47  | View Count: 271
Chi tiết tại: file đính kèm