ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới"

Publish date 31/10/2020 | 15:34  | View Count: 10
Chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

Publish date 31/10/2020 | 15:31  | View Count: 8
Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng lớn, nhà cách mạng thiên tài, nhà tuyên truyền kiệt xuất của Việt Nam trong thế kỷ XX. Người không chỉ vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, đề ra đường...

Hội Cựu thanh niên xung phong quận Bắc Từ Liêm: Nguyện nêu gương sáng theo lời Bác Hồ

Publish date 27/07/2020 | 17:33  | View Count: 57
Thực hiện lời dạy của Bác đối với thanh niên xung phong (TNXP): “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”, những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu...

Phát huy phong cách nêu gương của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Publish date 27/07/2020 | 17:25  | View Count: 71
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một tấm gương đạo đức mẫu mực cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân học tập và noi theo. Tấm gương đạo đức...

Chi bộ Đoàn Thanh niên – Cựu Thanh niên xung phong sinh hoạt chuyên đề “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”

Publish date 10/07/2020 | 11:07  | View Count: 59
Ngày 9/7/2020, Chi bộ Đoàn thanh niên - Cựu thanh niên xung phong thuộc Đảng bộ Cơ quan Dân Đảng Quận đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Sáng mãi niềm tin theo Đảng” tại di tích Nhà tù...

Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

Publish date 26/05/2020 | 09:11  | View Count: 1702
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là linh hồn, ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt hơn nửa thể kỷ qua. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí...

Đảng bộ và Nhân dân quận Bắc Từ Liêm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Publish date 18/05/2020 | 17:21  | View Count: 3335
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi nhưng Người đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. ...

Phát huy hiệu quả các mô hình thi đua trong năm 2020

Publish date 26/02/2020 | 17:37  | View Count: 1673
Bám sát chủ đề công tác năm 2020 “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các...

Quận ủy Bắc Từ Liêm triển khai nội dung thực hiện Chuyên đề năm 2020

Publish date 26/02/2020 | 17:32  | View Count: 1954
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 18 - KH/TU ngày 01/9/2016 của Thành ủy Hà Nội (khóa...

Công tác lãnh đạo chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Publish date 26/02/2020 | 17:29  | View Count: 1703
Đại hội các chi bộ, Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ II là một đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bắc Từ...

Những mốc son chói lọi và bài học kinh nghiệm trên chặng đường

Publish date 03/02/2020 | 09:08  | View Count: 1750
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bằng đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng...

Tập trung tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân

Publish date 03/01/2020 | 17:56  | View Count: 242
Đó là nội dung chính của Chỉ thị số 73-CT/QU được Ban Thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm ban hành ngày 12/12/2019. Theo đó, để đảm bảo tổ chức tốt đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho nhân dân; Ban...

Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019)

Publish date 20/12/2019 | 16:29  | View Count: 234
Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời, cùng toàn dân tộc tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954). Tháng 12/1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh ra...

Bắc Từ Liêm với việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Publish date 11/12/2019 | 12:32  | View Count: 248
Ngày 30-5-2019, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là Chỉ thị quan trọng để tổ chức Đại...

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về: “Công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”

Publish date 09/12/2019 | 12:19  | View Count: 193
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Đảng ta là Đảng cầm quyền” , để đáp ứng nhiệm vụ lãnh đạo xã hội, Đảng phải luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và gắn bó máu thịt với Nhân dân;...

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Publish date 09/11/2019 | 18:43  | View Count: 191
“ Chi bộ l à n ền m óng c ủa Đảng, chi bộ tốt th ì m ọi việc sẽ tốt ”, lời dạy của Bác Hồ vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay và đang được các cấp, các ngành tiếp tục ra sức thực hiện để...

Chi bộ trường THPT Đoàn Thị Điểm học tập và làm theo Bác về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư gắn liền với thực hiện Di chúc của Người

Publish date 18/10/2019 | 17:57  | View Count: 281
Đại hội Đảng lần thứ IX đã khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Người...

Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025- Đợt sinh hoạt chính trị quan trọng

Publish date 03/09/2019 | 17:41  | View Count: 1926
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “ Đại hội Đảng là một dịp rèn luyện chính trị rất quan trọng và rất rộng khắp cho toàn Đảng. Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của...

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Văn kiện lịch sử vô giá, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc

Publish date 02/09/2019 | 17:43  | View Count: 231
Suốt cuộc đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn...

Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên tại Chi bộ 19, Đảng bộ phường Cổ Nhuế 1

Publish date 17/08/2019 | 17:12  | View Count: 168
Xây dựng Đảng luôn là vấn đề sống còn của bất kỳ một chính đảng nào, nhất là đảng cầm quyền. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, xây dựng và chỉnh đốn Đảng là một trong những nhiệm vụ cấp bách...