Lấy ý kiến dự thảo văn bản Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Đóng góp ý kiến vào phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng phát triển quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2020 - 2025

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 01/07/2020 Ngày hết hạn lấy ý kiến: 27/11/2020

File dự thảo góp ý

Các ý kiến góp ý
No result were found
No result were found
No result were found