Xây dựng quản lý đô thị Xây dựng quản lý đô thị

UBND Quận làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng năm 2019
Ngày đăng 05/10/2019 | 09:47  | Lượt xem: 589

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Chiều ngày 04/10, UBND Quận có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng trên địa bàn Quận năm 2019. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Trọng Đông - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trương Quang Thiều - TUV, Bí thư Quận ủy; Trần Thế Cương - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND-UBND Quận; Lãnh đạo Ban Thường vụ; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các phường.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo về công tác quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng trên địa bàn Quận năm 2019. Theo đó, tổng diện tích tự nhiên 4531,95 ha bao gồm: Nhóm đất nông nghiệp có 1.419,9 ha chiếm 31,33% tổng diện tích đất tự nhiên; nhóm đất phi nông nghiệp có 2.773,1 ha chiếm 61,20% tổng diện tích tự nhiên; nhóm đất chưa sử dụng có 338,7 ha chiếm 7,47% tổng diện tích tự nhiên. Về công tác tổ chức đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trên địa bàn. 8/13 phường có số lượt nhân dân đăng ký đất đai đạt 100%. 100% hồ sơ công dân nộp được phân loại, tổng hợp danh sách và theo dõi kết quả thực hiện. Theo kết quả rà soát, phân loại, tổng số trường hợp đã kê khai không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai toàn Quận là 8.192 trường hợp. Tính đến ngày 15/9/2019, toàn Quận đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 38.657 / 39.514 thửa đủ điều kiện, đạt 97,83% số trường hợp đủ điều kiện cần cấp giấy chứng nhận (tính trên các thửa đất tách); Số trường hợp đủ điều kiện còn phải cấp giấy chứng nhận tính đến ngày 15/9/2019 là 707 thửa; cấp xác nhận đăng ký đất đai cho 2.940 thửa đất, đạt  35,89% tổng số thửa cần đăng ký số thửa đất cần hoàn thiện hồ sơ, xác nhận đăng ký đất đai còn phải thực hiện là hơn 5.000 thửa.

Đại diện các phòng, ban của Sở Tài nguyên và Môi trường ý kiến

 

Tại Hội nghị, các phòng, ban của Quận và Đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường đã có những ý kiến trao đổi để tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong công tác quản lý đất đai tại Quận.

Về việc tổ chức đăng ký đất đai cho các tổ chức, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: Tính đến ngày 15/9/2019, UBND các phường kiểm tra hiện trạng, gửi hồ sơ kê khai đến toàn 100% người đứng đầu các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn để thực hiện đăng ký đất đai theo quy định và chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường; Đã nộp hồ sơ đăng ký đất đai cho các điểm cơ sở tôn giáo tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội được 12/37 điểm (đạt 32,4%).

Về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm: UBND Quận rà soát các dự án chưa có trong danh mục sử dụng đất được HĐND Thành phố thông qua và được Thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm, tổng hợp trình HĐND, UBND Thành phố. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các Phường trong việc thực hiện nghiêm túc chế độ niêm yết công khai, tổng hợp tiếp thu ý kiến nhân dân, rà soát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Về công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm đất đai: Công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên, kịp thời phát hiện, lập hồ sơ, xử lý đúng quy định 100% các vi phạm mới về đất đai, tập trung ra soát, phân loại làm cơ sở xây dựng kế hoạch từng bước xử lý các vi phạm cũ.

Đồng chí Trần Thế Cương – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận phát biểu

Tại buổi làm việc, về phía Quận Bắc Từ Liêm đã có kiến nghị đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn chỉ đạo liên quan đến vướng mắc trong việc xác định trường hợp có vi phạm pháp luật về đất đai và trường hợp không vi phạm pháp luật về đất đai; Đăng ký đất đai đối với các trường hợp đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho (đất không có giấy tờ) sau ngày 01/01/2008; Những vướng mắc trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư;…

Đồng chí Nguyễn Trọng Đông – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Đông – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường bày tỏ niềm cảm sự tiếp đón chuẩn bị chu đáo của Quận. Về kết quả thực hiện liên quan đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn Quận, đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cơ bản thống nhất kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, đề nghị Quận tiếp tục chỉ đạo các phường tiếp tục rà soát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, tiếp tục xử lý các vi phạm theo kết luận thanh tra; thiết lập hồ sơ xử lý các vi phạm về đất công; Công tác quản lý đất đai là lĩnh vực phức tạp, liên quan đến nhiều đơn thư tranh chấp đất đai; đề nghị các phòng, ngành, UBND các phường phối hợp với các tổ chức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức tín ngưỡng; công tác lập hồ sơ xây dựng dữ liệu đất đai đang được triển khai trên toàn thành phố đề nghị các phòng của Quận, UBND các phường phối hợp với đơn vị thi công sớm nghiệm thu đưa vào vận hành quản lý. Phân loại, xử lý các trường hợp vi phạm đất đai. Đối với những trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện. Tiếp tục quan tâm đến lĩnh vực môi trường, đặc biệt là vấn đề xử lý nước thải, vật liệu phế thải xây dựng; thực hiện tốt chính sách về đất nông nghiệp: đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Văn phòng đất đai, Chi cục đất đai, Thanh tra Sở để có những giải pháp cụ thể. Đối với các nội dung khác Sở sẽ tổng hợp có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Đồng chí Trương Quang Thiều – TUV, Bí thư Quận ủy phát biểu

Tiếp thu ý kiến của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Bí thư Quận ủy Trương Quang Thiều đã chỉ đạo các phòng, ngành Quận, UBND các phường tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trên địa bàn; Công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm đất đai; Công tác bảo vệ môi trường; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra; thực hiện tốt công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư;…/.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng – Trọng Toàn