Xây dựng quản lý đô thị Xây dựng quản lý đô thị

Hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày đăng 09/04/2020 | 13:12  | Lượt xem: 851

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Sáng ngày 08/4/2020,đồng chí Trần Thế Cương- Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đã chủ trì họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận và Trung tâm phát triển quỹ đất Quận làm chủ đầu tư. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận; lãnh đạo các phòng, ngành, UBND các phường có liên quan.

Đồng chí Ngô Ngọc Vân - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận

 

Tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Quận đã báo cáotiến độ thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất do các đơn vị làm chủ đầu tư.Theo đó, số dự án đấu giá quyền sử dụng đất do 02 đơn vị làm chủ đầu tư là 9 dự án (05 dự án vốn của ngân sách Thành phố; 04 dự án vốn của ngân sách Quận).Tổng Kế hoạch vốn: 463.851 triệu đồng. Kế hoạch vốn giao năm 2020 là: 179.432 triệu đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựngQuận thực hiện 03 dự án do vốn ngân sách Thành phố (Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất 4,35 ha phường Liên Mạc; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất khu 2,55 ha phường Phúc Diễn; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất khu 2,1 ha phường Thượng Cát); 01 dự án do vốn ngân sách Quận (Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất khu 3ha phường Phú Diễn). Trung tâm phát triển quỹ đất Quận thực hiện 02 dự án do vốn ngân sách Thành phố (Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá QSD đất khu đất 1,5ha phường Minh Khai; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá QSD đất ô đất CT trong khu tái định cư 8,5 ha phường Phú Diễn); 03 dự án do vốn ngân sách Quận (Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất khu đất xen kẹt nhỏ lẻ phường Đông Ngạc;Xây dựng HTKT để đấu giá QSD đất các khu đất xen kẹt nhỏ lẻ phường Thụy Phương; Xây dựng HTKT để đấu giá QSD đất khu giáp trung tâm hành chính quận Bắc Từ Liêm). Hiện các dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đối với từng dự án có những khó khăn vướng mắc nhất định trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Nguyễn Thị Nắng Mai - Phó Chủ tịch UBND Quận phát biểu

 

Tại Hội nghị, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận và các đại biểu dự họp đã có ý kiến phát biểu để tháo gỡ các khó khăn đối với từng dự án.

Đồng chí Trần Thế Cương - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận phát biểu kết luận

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Thế Cương - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất, các phòng, ngành, UBND các phường liên quan thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án; UBND các phường tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động để các hộ gia đình, cá nhân đồng thuận, ủng hộ; trường hợp UBND Thành phố ban hành quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh và giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm trong tháng 4/2020. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện tiến độ hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án theo thời gian cụ thể. Giao phòng Tài chính -Kế hoạch chủ trì, tham mưu UBND Quận theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của các Chủ đầu tư; báo cáo, đề xuất UBND Quận bổ sung kế hoạch vốn năm 2020 đối với dự án: Xây dựng HTKT để đấu giá QSD đất các khu đất xen kẹt nhỏ lẻ phường Thụy Phương và dự án Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất khu đất xen kẹt nhỏ lẻ phường Đông Ngạc theo quy định. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được giao; chịu trách nhiệm trước UBND Quận về tiến độ, chất lượng triển khai thực hiện các dự án./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn