Xây dựng quản lý đô thị Xây dựng quản lý đô thị

Hội nghị giao ban công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường; công tác quản lý, trật tự xây dựng tháng 7/2020
Ngày đăng 25/07/2020 | 15:51  | Lượt xem: 80

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Ngày 24/7/2020, đồng chí Nguyễn Kim Vinh - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Quận đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường; công tác quản lý trật tự xây dựng tháng 7/2020; phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2020. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo phòng, ngành: Văn phòng HĐND-UBND, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh Bắc Từ Liêm, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị; Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính các phường và Tổ trưởng Tổ quản lý trật tự xây dựng các phường.

Tại Hội nghị,lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội Quản lý trật tự xây dựng báo cáo công tác quản lý đất đai; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm đất đai. Theo đó, về công tác đăng ký đất đai cho hộ gia đình, cá nhân: Tháng 7/2020, UBND phường đã hoàn thiện nộp Văn phòng đăng ký đất đai được 15 hồ sơ (7 tháng tiếp nhận 218 hồ sơ đăng ký đất đai); Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, chi nhánh Bắc Từ Liêm đã thẩm định được 14/17 hồ sơ, đạt 82,4% số hồ sơ phải thẩm định kết quả thẩm định.

Tháng 7/2020, UBND các phường đã hoàn thiện được 21 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tổng số hồ sơ phòng Tài nguyên Môi trường phải giải quyết trong tháng 7/2020 là 40 hồ sơ, kết quả thẩm định. Tổng số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trên địa bàn Quận là 38.791/39.514 thửa đủ điều kiện, đạt 98,2% số trường hợp đủ điều kiện cần cấp giấy chứng nhận. Số hồ sơ đã thẩm định chờ bổ sung là 257 hồ sơ. 7 tháng đầu năm cấp được trình UBND Quận 94 hồ sơ đề nghị công nhận quyền sử dụng đất; Cấp 2.454 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong đó 2.318 giấy chứng nhận cấp biến động, 104 giấy chứng nhận trong khu dân cư; 32 giấy chứng nhận tái định cư).

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục: Việc xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng có nơi, có lúc còn chưa quyết liệt, vẫn còn tình trạng công trình vi phạm xử lý chưa dứt điểm, còn hiện tượng tái vi phạm ;…

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2020-07-27 hop sep vinh thuong cat nghia trang\hop sep vinh thuong cat nghia trang 007.JPG

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2020-07-27 hop sep vinh thuong cat nghia trang\hop sep vinh thuong cat nghia trang 008.JPG
Đại diện lãnh đạo UBND các phường: Cổ Nhuế 2 và Liên Mạc phát biểu ý kiến

Tại Hội nghị, các đại biểu dự họp đã báo cáo, trao đổi thảo luận, tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường; công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2020-07-27 hop sep vinh thuong cat nghia trang\hop sep vinh thuong cat nghia trang 004.JPG
Đồng chí Nguyễn Kim Vinh - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Quận kết luận

Kết luận chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Kim Vinh - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Quận đánh giá cao kết quả về việc thực hiện nhiệm vụ công tác Quản lý đất đai, Tài nguyên môi trường, Trật tự xây dựng đô thị trong tháng 07/2020; Nhìn chung, trong thời gian qua, UBND các phường, các phòng, ngành chức năng đã bám sát chỉ đạo của Thành phố và Quận trong việc thực hiện nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên bên cạnh đó còn tồn tại những hạn chế như: Đối với việc xử lý các vi phạm phát sinh về đất đai sau ngày 1/4/2014 còn chậm, một số phường thực hiện chế độ báo cáo còn chậm.

Để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường; công tác quản lý trật tự xây dựng đạt kết quả theo Kế hoạch đề ra, Phó Chủ tịch UBND Quận yêu cầu UBND các phường, các phòng, ngành chức năng liên thuộc Quận tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường; công tác quản lý trật tự xây dựng; coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, liên tục của các cấp, các ngành trong toàn Quận; Đẩy mạnh công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. các phường lưu ý khẩn trương hoàn thiện 06 hồ sơ đăng ký đất đai các cơ sở tôn giáo chưa hoàn thành.

 Về đăng ký biến động đất đai: Khi tiếp nhận hồ sơ biến động đất đai của tổ chức, cá nhân gửi về UBND Quận: Giao Văn phòng HĐND-UBND Quận xử lý văn bản gửi nơi nhận về Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội - Chi nhánh Bắc Từ Liêm cập nhật, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ các phường thực hiện theo quy định.

Về xử lý vi phạm đê điều, bãi trung chuyển tập kết vật liệu xây dựng trên bãi sông Hồng: Giao UBND các phường Thượng Cát, Liên Mạc, Đông Ngạc, Thụy Phương phối hợp Tổ kiểm tra của Quận tiến hành kiểm tra, lập hồ sơ, xử lý vi phạm trong việc tập kết trung chuyển vật liệu xây dựng, kinh doanh khai thác cát khu vực bãi sông Hồng  qua địa bàn Quận và xử lý các vi phạm đê điều theo thẩm quyền quy định của pháp luật.

Đối với công tác xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng: Giao UBND các phường tiếp tục quán triệt thực hiện tốt nguyên tắc trong việc xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, đó là: Thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời, lập hồ sơ, xử lý dứt điểm 100% vi phạm mới; từng bước tập trung xử lý vi phạm cũ theo Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 14/01/2014 của UBND Thành phố về tăng cường quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn Thành phố, theo Kế hoạch; phấn đấu từ nay đến cuối năm các phường xử lý được 616 vụ việc vi phạm (đã có tên trong danh sách kết luận thanh tra theo Chỉ thị 04/CT-UBND);...

Phó Chủ tịch UBND Quận giao chỉ tiêu xử lý vi phạm đất đai mỗi phường phải thực hiện đến ngày 31/8/2020; đồng thời yêu cầu các phòng, ngành căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ; tổng hợp kết quả thực hiện của phường; Tham mưu UBND Quận chỉ đạo tháo gỡ khó khăn,vướng mắc và xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng theo đúng thẩm quyền, quy định pháp luật./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn