Xây dựng quản lý đô thị Xây dựng quản lý đô thị

Giao ban công tác đầu tư công các dự án do đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận Nguyễn Thị Nắng Mai phụ trách
Ngày đăng 07/07/2020 | 10:36  | Lượt xem: 471

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Ngày 06/7/2020, tại trụ sở UBND Quận, đồng chí Nguyễn Thị Nắng Mai - Phó Chủ tịch UBND Quận đã chủ trì cuộc họp giao ban công tác đầu tư công các dự án do đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận phụ trách. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận, Trung tâm phát triển quỹ đất Quận; UBND các phường có liên quan.

Theo báo cáo tại Hội nghị cho biết, tổng số dự án do đồng chí Nguyễn Thị Nắng Mai - Phó Chủ tịch UBND Quận phụ trách là 44 dự án trong đó 23 dự án theo Kế hoạch đầu tư 2020, 19 dự án chuyển tiếp chưa được bố trí vốn năm 2020. Tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/6/2020 đối với 23 dự án là 7,9 tỷ đồng đạt 6%. Tỷ lệ giải ngân đối với các dự án sử dụng vốn khác là 36 tỷ đồng đạt 19,8%;...

Tại Hội nghị, đại biểu các phường đã báo cáo về các dự án đang thực hiện, vấn đề thực hiện giải ngân của các dự án; những tồn tại khó khăn vướng mắc của một số dự án.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2020-07-08 giao ban\giao ban 019.JPG
Đồng chí Nguyễn Thị Nắng Mai - Phó Chủ tịch UBND Quận phát biểu

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Nắng Mai - Phó Chủ tịch UBND yêu cầu các phòng, ngành, UBND các phường tập trung, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực các dự án thực hiện theo đúng chỉ đạo UBND Quận. Đối với 3 dự án đã có kế hoạch ghi vốn: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận rà soát lại toàn bộ hồ sơ dự án (vấn đề quyết toán, giải ngân); căn cứ khối lượng thi công để hoàn tiền cho đơn vị thi công và tạm ứng khối lượng mới.  Khẩn trương thực hiện kế hoạch giải ngân đối với các dự án còn tồn cũ thực hiện (19 dự án) trong đó là phường Cổ Nhuế 2, Xuân Đỉnh còn nhiều nhất, các phường nhanh chóng thực hiện các giải pháp tháo gỡ.

 Đối với các dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận và Trung tâm phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư chưa thực hiện quyết toán: Giao Trung tâm phát triển quỹ đất khẩn trương bổ sung hồ sơ dự án 6A và 6B theo hướng dẫn xong trước ngày 15/7/2020. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận khẩn trương thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất phường Liên Mạc.

Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận bám sát Thành phố đẩy nhanh tiến độ khi Thành phố chấp thuận 28 dự án đấu giá, đề xuất chủ trương đầu tư. Trong thời gian chờ Thành phố chấp thuận, giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận và Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện theo bảng phân công nhiệm vụ của Quận chuẩn bị hồ sơ chủ trương đầu tư từng dự án. Đối với tiến độ thực hiện các dự án đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận đã có chỉ đạo cụ thể ở từng dự án./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn