Xây dựng quản lý đô thị Xây dựng quản lý đô thị

Chủ tịch UBND Quận làm việc thống nhất về công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu Đoàn ngoại giao Hà Nội
Ngày đăng 07/10/2019 | 09:43  | Lượt xem: 1175

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Ngày 05/10, tại Trụ sở UBND Quận, đồng chí Trần Thế Cương - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận đã chủ trì cuộc họp thống nhất về công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu Đoàn ngoại giao Hà Nội. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận; lãnh đạo các phòng, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các phường: Xuân Đỉnh, Xuân Tảo và lãnh đạo Tổng Công ty xây dựng Hà Nội - Chủ đầu tư.

Lãnh đạo Tổng công ty xây dựng Hà Nội phát biểu

Lãnh đạo Phường Xuân Tảo phát biểu ý kiến

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự Hội nghị đã nghe báo cáo về tình hình, tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu Đoàn ngoại giao và những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến việc áp dụng hệ số điều chỉnh, giá đất đảm bảo được mức giá bồi thương, hỗ trợ đất sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường tránh sự thắc mắc và khiếu kiện trong nhân dân; đồng thời có ý kiến thảo luận đóng góp.

Đồng chí Lưu Ngọc Hà – Phó Chủ tịch UBND Quận phát biểu ý kiến

Đồng chí Nguyễn Kim Vinh – Phó Chủ tịch UBND Quận phát biểu ý kiến
Đồng chí Trần Thế Cương - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Thế Cương - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận nhấn mạnh: dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu Đoàn ngoại giao Hà Nội có ý nghĩa quan trọng góp phần tạo dựng bộ mặt đô thị đồng bộ, văn minh và hiện đại. Quận luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.

Đối với tuyến đường nối Đỗ Nhuận thuộc phía Đông Bắc dự án Khu Đoàn ngoại giao với tuyến đường Xuân La: Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Quận chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 25/10/2019. Đề nghị Chủ đầu tư thực hiện thi công xong trước ngày 31/12/2019. Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu Đoàn ngoại giao Hà Nội. Đối với khu đất 1500m2 theo đề xuất của Chủ đầu tư: Đề nghị Chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục gia hạn thời gian thực hiện dự án; Ký hợp đồng với Trung tâm Phát triển quỹ đất Quận để tiến hành thực hiện giải phóng mặt bằng; Trung tâm Phát triển quỹ đất Quận: Chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định. Đối với khu đất 1,1ha: đề nghị Chủ đầu tư báo cáo UBND Thành phố cho phép điều chỉnh quy hoạch dự án. Đồng thời, Chủ tịch UBND Quận giao UBND phường Xuân Đỉnh chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường và Chủ đầu tư vận động nhân dân đồng thuận theo phương án đề xuất của Chủ đầu tư.../.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng – Trọng Toàn