Tin nổi bật Tin nổi bật

UBND Quận tổ chức tập huấn nghiệp vụ về quản lý tài sản công
Ngày đăng 04/11/2019 | 18:15  | Lượt xem: 300

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Ngày 02/11, UBND Quận tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ về quản lý tài sản công cho các đồng chí là lãnh đạo các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể, đơn vị thuộc Quận; lãnh đạo UBND các phường và cán bộ làm công tác mua sắm quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn Quận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nắng Mai - Phó Chủ tịch UBND Quận phát biểu khai mạc

Khai mạc lớp học, đồng chí Nguyễn Thị Nắng Mai - Phó Chủ tịch UBND Quận đề nghị các học viên tham gia lớp tập huấn nghiêm túc, chủ động nghiên cứu tài liệu, tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ nội dung do các giảng viên truyền đạt; chủ động, tích cực trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nghiệp vụ về quản lý tài sản công.

Đồng chí Chu Thị Thủy Chung  - Trưởng phòng tài sản hành chính sự nghiệp - Cục quản lý công sản - Bộ tài chính hướng dẫn

Tại đây, đại biểu đã được đồng chí Chu Thị Thủy Chung - Trưởng phòng tài sản hành chính sự nghiệp - Cục quản lý công sản - Bộ tài chính hướng dẫn về việc lập, xem xét, phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tài sản công tại các cơ quan, đơn vị;…

Theo đó, hướng dẫn nêu rõ, tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết được quy định tại Khoản 1 Điều 56; Khoản 1 Điều 57; Khoản 1 Điều 58 của Luật quản lý tài sản công; đồng thời đáp ứng các yêu cầu khác tại Khoản 2 Điều 55 của Luật quản lý tài sản công.

Về trình tự xem xét lập, xem xét, phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tài sản công tại các cơ quan, đơn vị được hướng dẫn cụ thể gồm 3 bước: Bước 1: Đơn vị sự nghiệp công lập đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) xem xét, gửi lấy ý kiến thẩm định của cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công. Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề án, cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công xem xét, cho ý kiến thẩm định về: sự cần thiết sự, phù hợp của đề án với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan; các nội dung trong đề án cần phải chỉnh lý, hoàn thiện. Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện đề án, trình cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt đề án xem xét, phê duyệt.

Ngoài ra, đối với việc sử dụng tài sản công tại tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội thuộc Thành phố quản lý vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên kết được quy định cụ thể tại mục 4, Chương III Luật quản lý tài sản công.

Lớp tập huấn cũng đã dành thời gian để giải đáp các ý kiến trao đổi vướng mắc của học viên, đưa ra một số tình huống thường xảy ra trong quá trình thực hiện.  

Các Đại biểu tham dự lớp tập huấn

Lớp tập huấn nhằm giúp cho các học viên hiểu sâu sắc hơn về những kiến thức cơ bản Quy định trình tự lập, xem xét phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, nâng cao hiệu quả, góp phần vào việc triển khai áp dụng đạt được kết quả cao./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn