Tin nổi bật Tin nổi bật

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Quận triển khai nhiệm vụ năm 2020
Ngày đăng 11/01/2020 | 18:31  | Lượt xem: 338

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Chiều ngày 10/01/2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) Quận đã họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND Quận, Trưởng Ban và các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2020-01-11 tổng kết csskn\tổng kết csskn 067.JPG
Đồng chí Dương Thị Nga - Giám đốc Ngân hàng chính sách Quận báo cáo

Năm 2019, Ban đại diện HĐQT NHCSXH Quận đã tập trung chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Ban đại diện HĐQT NHCSXH Thành phố, bám sát các nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao; thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao, huy động tiền gửi tiết kiệm của hộ nghèo, tập trung củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn các phường. Kết quả, tổng nguồn vốn là 220,324 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn Trung ương điều chuyển về 98,442 tỷ đồng, nguồn vốn ủy thác đầu tư của địa phương là 55,281 tỷ đồng, nguồn vốn huy động tiết kiểm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) là 20,198 tỷ đồng, nguồn vốn huy động từ dân cư là 46,403tỷ đồng. Về công tác huy động gửi tiết kiệm qua tổ TK&VV đạt 20,198 tỷ đồng (tăng 3,171 tỷ đồng so với năm 2018), đạt 108% so với kế hoạch được giao. Trong năm qua, nguồn vốn tín dụng ngân sách ưu đãi đã giải quyết cho 18 hộ nghèo, 10 hộ cần nghèo và 407 hộ thoát nghèo được vay vốn sản xuất kinh doanh, dịch vụ; 1.820 lao động có việc làm; giúp 03 học sinh, sinh viên được vay vốn để học tập và giúp 2.258 lượt khách hàng có thêm vốn để phát triển các ngành nghề sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. Công tác nhận ủy thác của các hội, đoàn thể đạt kết quả tích cực; tổng số dư nợ ủy thác là 219,5 tỷ đồng với 133 tổ tiết kiệm và vay vốn. Bên cạnh kết quả đạt được, ở một số phường, chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn còn hạn chế; công tác sinh hoạt, kiểm tra sử dụng vốn của người vay trong tổ chưa được sâu sát, thường xuyên,…

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2020-01-11 tổng kết csskn\tổng kết csskn 069.JPG
Đồng chí Bùi Thị Trinh - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Quận đóng góp ý kiến

Năm 2020, Ban đại diện HĐQT NHCSXH Quận bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận tiếp tục chỉ đạo công tác vay vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đảm bảo đúng quy định, có hiệu quả; chỉ đạo các phường thường xuyên rà sát trên địa bàn, chủ động bổ sung kịp thời những hội thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo giai đoạn 2016-2018 để vay vốn NHCSXH; thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền qua hệ thống thông tin đại chúng về chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, cơ chế nghiệp vụ, chương trình cho vay; thường xuyên quan tâm, chú trọng tới công tác đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, đảng viên tại phòng giao dịch để hoàn thành tốt nhiệm vụ; chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng ủy thác, tăng cường kiểm tra, đối chiếu hộ vay; phối hợp với hội, đoàn thể khắc phục những hạn chế ngày càng nâng cao chất lượng ủy thác, giải quyết thu nợ quá hạn.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2020-01-11 tổng kết csskn\tổng kết csskn 063.JPG
Đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND Quận, Trường Ban đại diện HĐQT NHCSXH phát biểu

Kết luận chỉ đạo, đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND Quận, Trường Ban đại diện HĐQT NHCSXH ghi nhận sự cố gắng của các thành viên Ban trong năm 2019. Về nhiệm vụ năm 2020, Phó Chủ tịch UBND Quận yêu cầu Ban Đại diện NHCSXH Quận tiếp tục bám sát Chỉ thị 40-CT/TƯngày 22/11/2014 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 30 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 65-QU/KH của Quận ủy thực hiện công tác vay vốn tín dụng chính sách đúng quy định, hiệu quả; bám sát vào nhu cầu thực tế, đề xuất rõ số liệu vốn cho vay; tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra theo quy định; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm thông qua các tổ vay vốn và tiết kiệm; thường xuyên quan tâm nâng cao, chú trọng công tác đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ; chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng ủy thác, tăng cường kiểm tra đối chiếu hộ vay;…/.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn