Tin nổi bật Tin nổi bật

Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm - Dấu ấn một nhiệm kỳ
Ngày đăng 31/07/2020 | 16:25  | Lượt xem: 345

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong điều kiện kinh tế thế giới, trong nước và Thủ đô còn gặp nhiều khó khăn thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ I. Song, với việc kế thừa, phát huy truyền thống Văn hiến, Anh hùng; nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Quận ủy, trọng tâm là nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ I, lãnh đạo thực hiện 6 chương trình công tác, 10 nhiệm vụ chủ yếu, 2 khâu đột phá, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ I đề ra.

Năm năm qua, kinh tế của Quận phát triển ổn định, duy trì tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm ước đạt trên 15%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng (Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp). Hằng năm, Quận đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách thành phố giao (tổng thu ngân sách trên địa bàn 5 năm ước đạt 22.038 tỷ đồng, bình quân tăng trên 100% mỗi năm). Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo sát sao. Quận và các phường tích cực triển khai thực hiện cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; kết nối hạ tầng các khu đô thị, đường giao thông và hệ thống thoát nước. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên môi trường và công tác giải phóng mặt bằng. Đặc biệt nhiềudự án trọng điểm của Thành phố và Quận được triển khai như: Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu liên cơ quan Quận, đất dịch vụ DV04- DV08, DV09-DV11, DV12; dự án đầu tư mở rộng đường Vành đai 3 (đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long); trụ sở Quận ủy - HĐND - UBND Quận; tuyến đường Tây Thăng Long (đoạn Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng); tuyến đường vào khu Trung tâm hành chính quận Bắc Từ Liêm; xây dựng hạ tầng kỹ thuật liên cơ quan cấp Quận… Nhiều dự án phức tạp, khó khăn, vướng mắc tồn tại nhiều năm được giải quyết như: Dự án xây dựng đường từ Đại học mỏ địa chất đi khu công nghiệp Nam Thăng Long, đường nối từ đường Đỗ Nhuận thuộc phía Đông khu Bắc ngoại giao với tuyến đường Xuân La, dự án xây dựng trạm trung chuyển đa phương thức…

Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo: Các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa được triển khai đồng bộ, hướng về cơ sở, các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh” v.v... được triển khai sâu rộng. Các thiết chế văn hoá được quan tâm đầu tư. Công tác quản lý văn hóa, quản lý di tích, lễ hội được tăng cường; nhiều di sản văn hoá được bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị.Lễ hội Đình Chèm (phường Thụy Phương), Lễ hội bơi Đăm (phường Tây Tựu) đã vinh dự được Bộ Văn hóa Thể thao Du dịch Hà Nội công nhận công nhận  là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; năm 2018, Đình Chèm (phường Thụy Phương) được công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt.Công tác giáo dục - đào tạo được đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp, hình thức dạy học. Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn Quận tăng lên hàng năm, đến nay toàn Quận có 38/42 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia (trong đó có 06 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2). Quận Bắc Từ Liêm là một trong những địa phương có tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn Quốc gia cao nhất toàn Thành phố. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách đối với các đối tượng chính sách người có công và bảo trợ xã hội được thực hiện tốt. Giai đoạn 2016 -2019, Quận đã tặng tổng số 117.000 suất quà, trị giá trên 42,3 tỷ đồng; vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được trên 7,3 tỷ đồng; hỗ trợ xây, sửa nhà cho 209 gia đình người có công với số tiền 10 tỷ đồng tới đối tượng người có công nhân dịp các ngày Lễ, Tết, ngày Thương binh Liệt sỹ… Đặc biệt, năm 2019 công tác giảm nghèo đạt kết quả vượt bậc: Giảm được 577 hộ nghèo - bằng kết quả của 3 năm (từ năm 2016 - 2018), đưa tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm xuống còn 0,04%, 07/13 phường trên địa bàn Quận không còn hộ nghèo. Công tác phòng chống đại dịch Covid 19 phát huy hiệu quả với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực. Bắc Từ Liêm được coi là điểm sáng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 của Thành phố.Thực hiện tốt yêu cầu đảm bảo ổn định chính trị; quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc; trật tự an toàn xã hội được giữ vững trong mọi tình huống. Công tác đối ngoại nhân dân được tăng cường; mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều địa phương trong và ngoài nước.

 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được thường xuyên quan tâm, coi trọng, thực sự là khâu then chốt. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được các cấp ủy đảng quan tâm chú trọng. Công tác tổ chức, cán bộ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được tăng cường thực hiện. Công tác dân vận tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới. Hiện Đảng bộ có trên 12 nghìn đảng viên. Tổng số đảng viên kết nạp mới hằng năm vượt chỉ tiêu Thành ủy giao. Đã thành lập 30 tổ chức đảngcác doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.Đảng bộ Quận cũng đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 55 của Bộ Chính trị (khóa XII) về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức v.v… đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở được thường xuyên được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động có chuyển biến tốt hơn. Năm 2016, Quận đã tổ chức thành công Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo an toàn tuyệt đối, dân chủ, đúng luật, tiết kiệm, thể hiện không khí ngày hội của toàn dân. Quận cũng đã hoàn thành việc điều chỉnh quy mô các tổ dân phố từ 78 thành 181 tổ dân phố. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, chính quyền có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực; hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo luật định, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Trong đó, công tác cải cách hành chính là khâu “đột phá” được Quận đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ và có nhiều chuyển biến tích cực; niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, thường xuyên rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định, đã thực hiện tiết giảm thời gian giải quyết TTHC, không có phản ánh, kiến nghị không hài lòng về việc tiếp nhận, giải quyết TTHC được Thành phố đánh giá cao; chỉ số SIPAS năm 2019 đạt tỷ lệ 99,97%; chỉ số cải cách hành chính quận Bắc Từ Liêm được đánh giá là đơn vị trong nhóm các đơn vị đứng đầu Thành phố. Quận cũng được Thành phố đánh giá cao, là một trong Quận đứng đầu Thành phố về ứng dụng CNTT, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Triển khai các mô hình mới sáng tạo như: Xây dựng 35 mô hình Tổ dân phố điện tử tại 13/13 phường, tuyên truyền bằng video qua hệ thống màn hình quảng cáo tại các khu chung cư… Nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới, hướng về cơ sở; kịp thời tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo các cấp, các ngành chăm lo, giải quyết tốt các vấn đề dân sinh, dân chủ, nhất là những vụ việc bức xúc, nổi cộm trên địa bàn, tạo sự đồng thuận trong xã hội… Với những kết quả đạt được nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương, phần thưởng của Trung ương, bộ, ngành và thành phố Hà Nội.

 

Có thể khẳng định: Một nhiệm kỳ 5 năm không phải là chặng đường dài so với lịch sử xây dựng và phát triển của một địa phương. Song, đây là một chặng đường có ý nghĩa quan trọng, làm thay đổi diện mạo một vùng đất ngoại ô Thành phố. Những đổi thay đó, là kết quả của một quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở, là sự nỗ lực không ngừng, đoàn kết một lòng của các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn.

Nhiệm kỳ 2020-2025 mở ra với cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức, đòi hỏi Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm cần phải tiếp tục chủ động, sáng tạo, năng động, quyết liệt, trách nhiệm để vừa giải quyết tốt những nhiệm vụ cấp thiết trước mắt và cả những vấn đề cơ bản, chiến lược, lâu dài. Nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng cũng rất vinh quang. Tin tưởng rằng với tinh thần đó, nhất là sự ủng hộ của Nhân dân trên địa bàn, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm sẽ thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Quận là đô thị phát triển của Thủ đô Hà Nội, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trương Quang Thiều - TUV, Bí thư Quận ủy