thông tin tuyên truyền thông tin tuyên truyền

Thông tin một số hoạt động- điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 6-10/5/2019

18/05/2019 | 08:50  | Lượt xem: 123
Chi tiết tại: file đính kèm

Tuyên truyền nội dung thông tin cơ sở (Tuần 19)

Ngày đăng 16/05/2019 | 09:14  | Lượt xem: 133
Chi tiết tại: file đính kèm

Tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố

Ngày đăng 13/05/2019 | 10:23  | Lượt xem: 96
Chi tiết tại: file đính kèm

Thông tin một số hoạt động chỉ đạo- điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 22-28/4/2019

Ngày đăng 03/05/2019 | 08:30  | Lượt xem: 1041
Chi tiết tại: file đính kèm

Tuyên truyền nội dung thông tin cơ sở (Tuần 16)

Ngày đăng 27/04/2019 | 09:30  | Lượt xem: 1032
Chi tiết tại: file đính kèm

Thông tin một số hoạt động chỉ đạo,điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 13-19/4/2019

Ngày đăng 23/04/2019 | 06:30  | Lượt xem: 1036
Chi tiết tại: file đính kèm

Tuyên truyền nội dung thông tin cơ sở (tuần 14 - lần 2)

Ngày đăng 17/04/2019 | 04:32  | Lượt xem: 213
Chi tiết tại: file đính kèm

Tuyên truyền nội dung thông tin cơ sở (Tuần 14)

Ngày đăng 08/04/2019 | 05:08  | Lượt xem: 850
Chi tiết tại: file đính kèm