THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN QUẬN BẮC TỪ LIÊM

----------

Họ và tên: Nguyễn Kim Vinh

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND Quận Bắc Từ Liêm

Số điện thoại: 024.32242103

Email: nguyenkimvinh_bactuliem@hanoi.gov.vn