PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT

Hội nghị triển khai “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, tuyên truyền Luật tố cáo năm 2018 và Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến năm 2019”
Ngày đăng 06/11/2019 | 14:10  | Lượt xem: 185

(BTLP) Chiều ngày 05/11, UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị triển khai “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, tuyên truyền Luật tố cáo năm 2018 và Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến năm 2019”. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Phó Chủ tịch HĐND Quận; Đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND Quận, Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Quận; Các đồng chí thành viên Hội đồng PBGDPL Quận; Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức.

Đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND Quận, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL Quận phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND Quận, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL Quận nêu rõ: Ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật với dấu mốc đây là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946, là bản Hiến pháp của nền dân chủ đầu tiên của Nhà nước ta. Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, thực hiện khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng tích cực hành động vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thay mặt lãnh đạo Quận, Phó Chủ tịch UBND Quận Lưu Ngọc Hà tuyên bố hưởng ứng Ngày Pháp luật nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 với chủ đề: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của quận Bắc Từ Liêm chấp hành nghiêm kỷ cương hành chính, nói không với tiêu cực. Xây dựng lối sống và tác phong làm việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với phương châm “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện”.

Đồng chí Hoàng Thị Thủy - Chánh Thanh tra Quận đã triển khai các nội dung Luật tố cáo năm 2018

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thủy - Chánh Thanh tra Quận đã triển khai các nội dung Luật tố cáo số 25/2018/QH14 được ban hành ngày 12/6/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, gồm 9 chương và 67 điều. Đồng chí Chánh Thanh tra Quận đã nêu những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật tố cáo năm 2018 so với Luật tố cáo 2011.

Lãnh đạo Quận khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến năm 2019”

Cũng tại Hội nghị, UBND Quận đã khen thưởng trao Giải cho 06 tập thể và 16 cá nhân đã đạt kết quả cao trong cuộc thi Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Quận năm 2019. Được biết cuộc thi được triển khai từ ngày 07/8/2019 đến ngày 26/9/2019, quận Bắc Từ Liêm đứng thứ 2 toàn Thành phố với số lượng bài thi là: 35659 bài; các bài thi được thực hiện thi trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội. Quận đã chọn 100 bài thi tham gia vòng chung khảo cuộc thi cấp Thành phố./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn