Kinh tế Kinh tế

Giao ban công tác quản lý, sử dụng tài sản công và kết quả thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Quận quý III/2019
Ngày đăng 04/10/2019 | 14:55  | Lượt xem: 229

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Ngày 03/10/2019, tại trụ sở UBND Quận, đồng chí Nguyễn Thị Nắng Mai - Phó Chủ tịch UBND Quận đã chủ trì cuộc họp giao ban công tác quản lý, sử dụng tài sản công và kết quả thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước quý III/2019 và công tác thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn Quận.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo các phòng, ngành: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Văn phòng HĐND-UBND Quận, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Lao động thương binh xã hội, Đội Quản lý trậ tự xây dựng đô thị Quận, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận, Trung tâm phát triển quỹ đất Quận, Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao, Ban Quản lý chợ; Chi cục Thuế, Kho bạc nhà nước; Lãnh đạo UBND 13 phường.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2019-10-03 tài sản công và hộ kinh doanh\tài sản công và hộ kinh doanh 006.JPG
Lãnh đạo phòng Tài chính Kế hoạch báo cáo

Theo báo cáo tại Hội nghị cho biết,kết quả triển khai thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công Quý III năm 2019: Về thực hiện chế độ báo cáo tài sản và công tác quản lý theo dõi tài sản trên sổ sách hầu hết các tài sản đã được các đơn vị đưa vào hạch toán, theo dõi trên hệ thống sổ sách kế toán của đơn vị và đang rà soát, nhập hoàn thiện các thông tin của tài sản vào cơ sở dữ liệu tài sản (phần mềm QLTS.VN) theo yêu cầu của UBND Thành phố; 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện kiểm kê tài sản cuối năm và thực hiện báo cáo tài sản theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Các đơn vị có ý thức trong công tác quản lý, sử dụng và báo cáo tình hình thực hiện; Hàng năm có tổ chức triển khai kiểm kê và lập hồ sơ báo cáo tài sản cuối năm.

Đối với công tác quản lý, sử dụng các nhà văn hóa tại các phường cũng dẫn đi vào nề nếp, không có hiện tượng cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết. Hồ sơ thanh lý: các đơn vị thực hiện nghiêm túc theo quy định về trình tự, thủ tục thanh lý tài sản.

 Về xây dựng quy chế quản lý tài sản các đơn vị được kiểm tra, có xây dựng quy chế; Tuy nhiên các căn cứ trong quyết định ban hành quy chế của đơn vị chưa cập nhật các quy định mới và các nội dung trong quy chế còn sơ sài, không trích dẫn cụ thể theo quy định của Văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên bên cạnh đó còn tồn tại, hạn chế: Chưa bàn giao đầy đủ hồ sơ cho các đơn vị do Ban làm chủ đầu tư; Chưa hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đối với cung cấp toàn bộ hồ sơ đến phần diện tích đang liên doanh, liên kết theo hình thức BOT tại lô A2CN8 và cung cấp, giải trình rõ các khoản mục chi liên quan đến khoản thu được phát sinh từ khi cho thuê đến thời điểm 01/3/2017.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2019-10-03 tài sản công và hộ kinh doanh\tài sản công và hộ kinh doanh 008.JPG

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2019-10-03 tài sản công và hộ kinh doanh\tài sản công và hộ kinh doanh 011.JPG
Đại diện lãnh đạo Phòng, Ban ngành phát biểu ý kiến

Tại Hội nghị, đại biểu dự họp đã báo cáo tình quản lý tài sản công và sắp xếp các cơ sở nhà đất trên địa bàn phường quản lý (công tác quản lý Chợ tạm, đất, điểm vui chơi, các trạm BTS, Sân Tenis). Những ý kiến của các phường đã được lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch giải đáp, hướng dẫn cụ thể các phường và các đơn vị;…

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2019-10-03 tài sản công và hộ kinh doanh\tài sản công và hộ kinh doanh 016.JPG
Đồng chí Nguyễn Thị Nắng Mai - Phó Chủ tịch UBND Quận phát biểu kết luận

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nắng Mai - Phó Chủ tịch UBND Quận ghi nhận sự cố gắng của các phòng, ngành, đơn vị trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công; đồng thời, nhấn mạnh vai trò công tác quản lý tài sản công có ý nghĩa quan trọng, cần thực hiện đúng các quy định của Nhà nước. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận yêu cầu nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của nhà nước;tiếp tục duy trì thực hiện chế độ báo cáo tài sản công theo quy định. Đối với công tác quản lý tài sản công: giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của UBND Quận liên quan đến công tác quản lý tài sản công. Trường hợp các đơn vị liên kết không phối hợp thực hiện thanh lý hợp đồng, xử lý theo quy định. Sau khi thanh lý hợp đồng, tham mưu UBND Quận thì xử lý vi phạm trật tự xây dựng trong quỹ đất công. Trường hợp không có hợp đồng, kiên quyết xử lý các sai phạm sử dụng sai mục đích các vi phạm đất công; Bám sát Sở Tài nguyên và Môi trường để lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cập nhật phần diện tích đất trong cụm công nghiệp. Đối với việc bàn giao tài sản liên quan đến các dự án Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận được giao làm chủ đầu tư mà Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận chưa bàn giao tài sản cho đơn vị sau đầu tư: UBND Quận phê bình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận chậm thực hiện. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận khẩn trương bàn giao cho các đơn vị sau đầu tư xong trước ngày 31/10/2019. Báo cáo chi tiết các khoản thu chi từ việc cho thuê liên doanh, liên kết của từng năm qua phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 15/10/2019.

 Đối với công tác quản lý tài sản công do các phường: Phúc Diễn, Đông Ngạc, Thụy Phương quản lý, yêu cầu các phường thực hiện theo đúng quy định. Đề nghị không cho gửi xe trong các Nhà văn hóa. Đối với các vị trí đất do các hợp tác xã sử dụng (các trạm nước sạch): đơn vị nước sạch đã về đến các địa phương, yêu cầu UBND phường thanh lý không cho khai thác nguồn nước, thu hồi đất công. Trường hợp chưa có nước sạch về địa phương, tiếp tục cho tồn tại. Tuy nhiên, cần phải làm thủ tục thuê đất;…Giao phòng Tài chính - Kế hoạch: Xây dựng kế hoạch năm 2020 đối với công tác quản lý tài sản công và công tác thu quỹ phòng chống thiên tai; tham mưu UBND Quận văn bản đôn đốc các đơn vị thực hiện thu quỹ phòng chống thiên tai. UBND Quận giao UBND các phường và các đơn vị quản lý tài sản công: Xây dựng kế hoạch quản lý tài sản công năm 2020.

Ngoài ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận giao nhiệm vụ cụ thể đối với một số phòng, đơn vị như: phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường;.../.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng – Trọng Toàn