hướng dẫn thực hiện pháp luật hướng dẫn thực hiện pháp luật

Công văn về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

Ngày đăng 01/03/2016 | 00:00  | Lượt xem: 1
Công văn về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 01/03/2016 | 12:00  | Lượt xem: 0
Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" trên địa bàn thành phố Hà Nội

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT BẨU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ngày đăng 29/02/2016 | 12:00  | Lượt xem: 0
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT BẨU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Kế hoạch tham gia cuộc thi "Tìm hiểu Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân" trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Ngày đăng 22/01/2016 | 12:00  | Lượt xem: 0
Kế hoạch tham gia cuộc thi "Tìm hiểu Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân" trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm