Chính trị Chính trị

Thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở là tiền đề quan trọng tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 26/06/2020 | 16:20  | Lượt xem: 31

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Đến ngày 28/5/2020, 45/45 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy Bắc Từ Liêm đã tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo đúng nguyên tắc Điều lệ Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng. Qua kết quả đại hội cấp cơ sở cho thấy từ khâu nhân sự, văn kiện đến công tác chuẩn bị, các chi, đảng bộ trên địa bàn đều đảm bảo thực hiện đúng theo tinh thần chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy và Quận ủy.

Description: c75808d992cd699330dc (1).jpg

Văn kiện chính trị tại hầu hết các đại hội đã đánh giá khách quan, trung thực, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiều cấp ủy đã bám sát thực tế để xây dựng văn kiện với nhiều điểm mới, khâu đột phá; đồng thời tranh thủ tối đa sự tham gia góp ý của cán bộ, đảng viên và cơ quan cấp trên. Đảng bộ phường Đức Thắng là đơn vị được Quận ủy chọn làm Đại hội điểm và đã tổ chức thành công. Một kết quả được Quận ủy ghi nhận là Báo cáo chính trị tại đại hội đã chọn đúng, trúng những vấn đề trọng tâm. Trong đó, nổi bật là xác định phương hướng phấn đấu xây dựng phường Đức Thắng là phường có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Để làm được điều này, Đảng ủy phường luôn coi trọng ý kiến cán bộ, đảng viên (hai lần lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo, ba lần thảo luận lấy ý kiến đóng góp tại các chi bộ trực thuộc), do đó đã tập trung được trí tuệ tập thể. Nhiều ý kiến của Nhân dân thông qua đảng viên được ghi nhận vào nghị quyết đại hội như: Quy hoạch, xây dựng chợ dân sinh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án... Nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phúc Diễn lần thứ II xác định mục tiêu xây dựng phường phát triển toàn diện. Để thực hiện được mục tiêu này, Đảng bộ phường đã đề ra 28 chỉ tiêu cụ thể và 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trọng tâm phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của phường. Do vậy các giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025 đều mang tính khả thi cao.

Cùng với công tác chuẩn bị, xây dựng văn kiện trình đại hội được thực hiện công phu, chu đáo, kỹ lưỡng. Điểm mới trong kỳ đại hội lần này là ngoài báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành, các cấp ủy đã chủ động xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết để đại hội thảo luận. Việc xây dựng văn kiện đại hội được chỉ đạo, thực hiện theo hướng mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể cấp ủy, các tầng lớp Nhân dân, trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử tại đại hội được thực hiện dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình. Điểm mới trong công tác chuẩn bị nhân sự tại kỳ đại hội lần này là việc mở rộng dân chủ, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy các cấp. Nhân sự được cấp ủy khóa cũ giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới đều phải thực hiện quy trình năm bước đối với cả nhân sự tái cử và nhân sự dự kiến tham gia lần đầu. Việc bầu cử tại đại hội được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng, đảm bảo đủ số lượng cần bầu. Tại Đảng bộ phường Phú Diễn: Qua công tác chuẩn bị và tổ chức đúng quy định, Đại hội đã thành công tốt đẹp. 200 đại biểu chính thức đại diện cho 1.316 đảng viên trong toàn Đảng bộ về tham dự Đại hội, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện quyền và trách nhiệm của mình, dân chủ thảo luận đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội các cấp và sáng suốt lựa chọn bầu vào cấp ủy 15 đồng chí theo đúng cơ cấu, số lượng của đề án nhân sự, đủ tiêu chuẩn, nhiệt tình, trách nhiệm để lãnh đạo Đảng bộ trong cả nhiệm kỳ( trong đó có 3 đồng chí cấp ủy mới tham gia lần đầu) và bầu 14 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết đi dự Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2020- 2025. Để làm được điều này, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy phường đã quan tâm việc chọn lựa quy hoạch đội ngũ cấp ủy, có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ cũng như giao việc để thử thách, rèn luyện đồng thời phát huy tính dân chủ, nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng.

Ngoài ra, các điều kiện phục vụ tổ chức đại hội được chuẩn bị chu đáo. Công tác an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội cấp cơ sở được tăng cường. Việc xem xét, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo, góp phần hạn chế những vấn đề nổi cộm tại cơ sở. Quy trình nhân sự được thực hiện theo đúng hướng dẫn; việc bầu cử được thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Bên cạnh công tác chuẩn bị đại hội, đảng bộ cơ sở các địa phương, đơn vị còn tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về đại hội.

Tuy nhiên, quá trình tiến hành đại hội đảng bộ cấp cơ sở cho thấy, tại một số đảng bộ, văn kiện Đại hội còn dài; một số đơn vị vẫn chưa xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp tương ứng yêu cầu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới. Kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, có nội dung trùng lặp với báo cáo chính trị; một số ý kiến tham luận tại đại hội chưa đi sâu đề xuất giải pháp thiết thực, phù hợp thực tiễn của địa phương; một số nơi cơ cấu cấp ủy khóa mới chưa bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ…

Thành công đại hội của các chi bộ, đảng bộ cơ sở là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy; sự vào cuộc của các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy và từng cá nhân phụ trách trong việc hướng dẫn, chỉ đạo, giúp đỡ cấp cơ sở trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội. Đây là tiền đề quan trọng tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong thời gian tới, Quận ủy Bắc Từ Liêm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, Quận ủy sẽ tập trung hoàn chỉnh từ khâu nhân sự, văn kiện đến công tác chuẩn bị các bước cho đại hội đúng theo nội dung các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Thành phố. Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thành ủy về công tác tổ chức đại hội; tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu của các tiểu ban phục vụ đại hội, đảm bảo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận diễn ra đúng kế hoạch.

Bảo Linh