Chính trị Chính trị

Hội nghị Công bố và trao quyết định công nhận bảo vật quốc gia và tài liệu lưu trữ quý, hiếm
Ngày đăng 27/06/2020 | 21:30  | Lượt xem: 199

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Sáng ngày 26/6/2020, UBND quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định công nhận bảo vật quốc gia của Thủ tướng Chính phủ và tài liệu lưu trữ quý, hiếm của UBND thành phố Hà Nội. Dự Hội nghị có các đồng chí: Phùng Thị Hồng Hà  - TUV, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; Nguyễn Thị Liễu - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội; Vũ Đức Tuyên - Chi cục trưởng Chi cục Văn thư lưu trữ Thành phố; Trương Quang Thiều - TUV, Bí thư Quận ủy và các đồng chí lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Quận, các phòng, ban, ngành, đoàn thể Quận; lãnh đạo các phường, đại diện Ban Quản lý các di tích, các cơ sở thờ tự và nhân dân.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2020-06-26 truc tuyen và trao sắc phong\truc tuyen và trao sắc phong 025.JPG
Đồng chí Nguyễn Thị Nắng Mai - Phó Chủ tịch UBND Quận báo cáo

Thực hiện chỉ đạo của Thành phố và sự hướng dẫn của các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan, UBND quận Bắc Từ Liêm đã xây dựng kế hoạch triển khai việc  rà soát các di vật, cổ vật và sưu tầm tài liệu quý, hiếm trên địa bàn giai đoạn 2015-2020. Năm 2018, UBND Quận Bắc Từ Liêm đã chủ động phối hợp các cơ quan chuyên môn của Trung ương, Thành phố tổ chức rà soát các di vật, cổ vật tại các di tích trên địa bàn quận. Qua kiểm tra, rà soát, UBND Quận đã lập hồ sơ khoa học pháp lý đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia đối với Quả chuông Thời Ngô (Thế kỷ thứ X) tại đình Nhật Tảo, phường Đông Ngạc. Ngày 15/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 88/QĐ-TTg về việc công nhận bảo vật quốc gia đối với 27 hiện vật và nhóm hiện vật trên toàn quốc, trong đó có quả chuông tại đình Nhật Tảo, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm. UBND Quận cũng chỉ đạo, hướng dẫn các phường điều tra, thống kê các tài liệu được các tổ chức, cá nhân lưu giữ và đăng ký với Chi cục Văn thư lưu trữ Thành phố khảo sát 324 đạo sắc phong. Ngày 04/3/2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành các Quyết định công nhận 257 sắc phong của 22 cơ sở thờ tự là  tài liệu lưu trữ quý, hiếm tại các đình, nhà thờ của Quận Bắc Từ Liêm.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2020-06-26 truc tuyen và trao sắc phong\truc tuyen và trao sắc phong 028.JPG
Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà - TUV, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà - TUV, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố đã nhấn mạnh: Quận Bắc Từ Liêm đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận quả chuông thời Ngô (Thế kỷ thứ X) của Đình Nhật Tảo là bảo vật quốc gia và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội công nhận các đạo sắc phong của 22 cơ sở thờ tự trên địa bàn là tài liệu quý hiếm là niềm tự hào của chính quyền, nhân dân Quận. Để bảo quản, giữ gìn các bảo vật, sắc phong ở các đình, đền, nhà thờ trên địa bàn, đồng chí đề nghị quận Bắc Từ Liêm chỉ đạo các phòng, chuyên môn, các phường, các cơ sở thờ tự nâng cao trách nhiệm, thực hiện tốt việc bảo quản, phát huy giá trị bảo vật quốc gia và tài liệu lưu trữ quý hiếm, phục vụ đông đảo quần chúng nhân dân và du khách trong và ngoài nước; làm tốt công tác tuyên truyền các văn bản của Chính phủ, Thành phố về việc sưu tầm hiện vật, tài liệu quý, hiếm trên địa bàn; xây dựng phương án hiệu quả nhằm bảo vệ an toàn và gìn giữ lâu dài các hiện vật, tài liệu lưu giữ quý, hiếm; khuyến khích công tác xã hội hóa, huy động kinh phí lập hồ sơ, phục chế các phiên bản tài liệu quý hiếm; làm tốt công tác kiểm, đánh giá thực trạng việc bảo quản, lưu trữ để được các cơ quan chuyên môn, tư vấn việc bảo vệ, gìn giữ các hiện vật, tài liệu quý hiếm đạt kết quả tốt.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2020-06-26 truc tuyen và trao sắc phong\truc tuyen và trao sắc phong 040.JPG

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2020-06-26 truc tuyen và trao sắc phong\truc tuyen và trao sắc phong 065.JPG

Các Đồng chí lãnh đạo Thành Phố và Quận trao Quyết định và tài liệu lưu trữ quý, hiếm cho đại diện các đơn vị

Tại Hội nghị, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà - TUV, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, lãnh đạo Sở Nội vụ và các đồng chí lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận Bắc Từ Liêm đã trang trọng trao quyết định công nhận bảo vật quốc gia và tài liệu lưu trữ quý, hiếm cho đại diện Ban quản lý các di tích và cơ sở thờ tự trên địa bàn Quận./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn