Bạn quan tâm nhất thông tin gì?

Chính trị Chính trị

Đại hội đại biểu MTTQ phường Đức Thắng lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2024

(BTLP) Ngày 05/1, MTTQ phường Đức Thắng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự đại hội có các đồng chí: Văn Thúy Hoa - UVTV, Trưởng ban Dân vận Quận ủy; Ngô Tiến Dũng – UVTV, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự Quận; Vương Văn Thân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận; lãnh đạo Ban Tổ chức Quận ủy, Ủy ban MTTQ Quận; lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể phường, các tổ dân phố và các đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

 

 Với tinh thần “ Dân chủ - đoàn kết – đổi mới – hiệu quả”, Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2014 - 2019; xác định mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024. Báo cáo trình tại Đại hội cho biết: Nhiệm kỳ qua, MTTQ phường đã tích cực chủ động, mở rộng tổ chức bằng nhiều hình thức thích hợp, đổi mới phương thức hoạt động gắn với nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích hợp pháp của các tổ chức thành viên; tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hăng hái thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng phường Đức Thắng ngày một đổi mới. Nổi bật, MTTQ phường và các tổ chức thành viên đã phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân trong triển khai các hoạt động, phong trào thi đua. Hàng năm 100% các địa bàn dân cư đều hoàn thành tổ chức Hội nghị nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa với trên 6000 lượt người tham dự; Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và xây dựng “Quỹ Vì người nghèo” đạt kết quả cao. MTTQ phường đã vận động “Quỹ Vì người nghèo” đạt trên 200 triệu đồng, xây dựng được 11 Nhà đại đoàn kết và Mái ấm tình thương cho các hộ nghèo; tham gia ủng hộ các loại quỹ nhân đạo, ủng hộ đồng bào vùng thiên tai…đạt trên 500 triệu đồng; phối hợp thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. 100% TDP đăng ký xây dựng Tổ dân phố văn hóa; bình quân hàng năm  có trên 99% số hộ dân đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa, qua bình xét có trên 93% số hộ đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa; tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số cử tri đi bầu cao; thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, tham gia giám sát, phản biện xã hội góp ý kiên xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Nhiệm kỳ 2019 -2024, MTTQ phường Đức Thắng đã đề ra 04 Chương trình hành động và các giải pháp quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đó là: Tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; phát huy dân chủ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình thình mới.

 

Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử tham gia Ủy ban MTTQ phường khóa II, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 35 đại biểu; tại phiên họp thứ nhất đồng chí Hoàng Văn Anh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch MTTQ phường Đức Thắng nhiệm kỳ mới; hiệp thương cử 10 đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 -2024. Đại hội đã thống nhất thông qua nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 -2024.

Tin - Ảnh: Bích Luyện – Hữu Định