Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 34
Tổng số truy cập: 5951646

Văn hóa - Thể thao Văn hóa - Thể thao

UBND quận Bắc Từ Liêm phát động triển khai mô hình tuyên truyền quy tắc ứng xử “Cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng”
Ngày đăng 30/11/2019 | 09:17  | Lượt xem: 363

(BTLP) Chiều 29/11/2019, quận Bắc Từ Liêm phát động triển khai mô hình tuyên truyền quy tắc ứng xử “Cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn
gàng”. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Thế Cương - Chủ tịch UBND Quận; Đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND Quận; Lãnh đạo các  phòng, ban ngành thuộc Quận và Lãnh đạo 13 phường trên địa bàn Quận.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2019-11-29 lv vói phap và trao qđ\lv vói phap và trao qđ 018.JPG
Đồng chí Nguyễn Văn Hải - QUV, Trưởng phòng Nội vụ báo cáo

Theo đánh giá của UBND Quận: Sau 2 năm thực hiện Quy tắc ứng xử trong đó có việc thực hiện văn hóa công sở, 100% các phòng, ban, đơn vị thuộc quận Bắc Từ Liêm đã duy trì tốt việc xây dựng lịch làm việc của cá nhân, tổ chức trên phần mềm quản lý văn bản theo quy định. Việc tiếp nhận hồ sơ của công dân qua Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính luôn được thực hiện đúng quy trình, tỷ lệ hồ sơ hành chính, giải quyết đúng hạn đạt kết quả cao; Quận đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong tiếp nhận và giải quyết, trả hồ sơ về thủ tục hành chính cho công dân. Thái độ ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đúng chuẩn mực, nhận được phản hồi tốt của người dân. Việc phát động triển khai mô hình quy tắc ứng xử “Cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng” nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc quận về văn hóa ứng xử tại nơi làm việc; Thi đua xây dựng môi trường làm việc “dân chủ, văn hóa, thân thiện hiện đại, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn; Công sở văn minh, khoa học”, công chức, viên chức thực hiện “kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện”.

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Thành phố và Quận về thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử, quận Bắc Từ Liêm phát động triển khai mô hình tuyên truyền quy tắc ứng xử “Cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng” nhằm tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính, nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc quận, lấy đó là cốt lõi để lan tỏa, hưởng ứng trong việc thực hiện quy tắc ứng xử tại nơi làm việc, góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2019-11-29 lv vói phap và trao qđ\lv vói phap và trao qđ 027.JPG
Đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND Quận phát biểu

Phát biểu tại luổi lễ, đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND Quận đề nghị các phòng, ban, đơn vị, UBND các phòng tiếp tục triển khai, tuyên truyền thực hiện tốt các nội dung văn hóa công sở quy định trong Quy tắc ứng xử của UBND thành phố Hà Nội. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử “Cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng” gắn với thi đua thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng; Mỗi cá nhân bằng những hành động thiết thực, việc làm cụ thể hàng ngày như thực hành tiết kiệm, giữ gìn vệ sinh môi trường, bài trí nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng… thi đua xây dựng cơ quan xanh – sạch – đẹp – an toàn; Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; Biểu dương khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm để tiếp tục triển khai có hiệu quả Quy tắc ứng xử mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc quận phát huy tinh thần “Nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử đẹp”, “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; Duy trì lịch tổng vệ sinh vào chiều thứ sáu hàng tuần, trồng cây xanh trong phòng làm việc, trồng hoa ở ban công, hành lang cơ quan, sân cơ quan.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2019-11-29 lv vói phap và trao qđ\lv vói phap và trao qđ 038.JPG
Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - QUV, Trưởng phòng Tư pháp phát biểu hưởng ứng

 

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2019-11-29 lv vói phap và trao qđ\lv vói phap và trao qđ 041.JPG
Lãnh đạo các phường ký giao ước thực hiện mô hình

 

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2019-11-29 lv vói phap và trao qđ\lv vói phap và trao qđ 062.JPG
Lãnh đạo các phòng ký giao ước thực hiện mô hình

Tại Hội nghị, Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của quận Bắc Từ Liêm đã phát biểu hưởng ứng và ký giao ước thực hiện mô hình
tuyên truyền quy tắc ứng xử “Cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng” tại các cơ quan, đơn vị./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn