Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 32
Tổng số truy cập: 3187184

Văn hóa - Thể thao Văn hóa - Thể thao

Hội nghị xin ý kiến góp ý về phương án quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt Đình Chèm - phường Thụy Phương
Ngày đăng 21/12/2018 | 15:30  | Lượt xem: 1693

Nhằm bảo tồn, tôn tạo di tích, tạo điều kiện thuận lợi khai thác tiềm năng du lịch, phát triển kinh tế - xã hội, UBND quận Bắc Từ Liêm đang triển khai thực hiện việc lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt đình Chèm - phường Thụy Phương. Ngày 20/12/2018, UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị xin ý kiến của các cấp, ngành chức năng có thẩm quyền cho ý kiến đóng góp về phương án quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt đình Chèm. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Doãn Văn - Trưởng Ban quản lý di tích và danh thắng Hà Nội; Nguyễn Văn Thuận - Phó Chi cục trưởng chi Cục quản lý đê điều Thành Phố. Về phía quận Bắc Từ Liêm có các đồng chí: Phan Thị Thanh Huyền - QUV, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin; Nguyễn Thị Liên - QUV, Trưởng phòng Kinh tế Quận, đại diện các phòng, ngành có liên quan cùng lãnh đạo UBND phường Thụy phương, tiểu Ban quản lý di tích đình Chèm.

Đại biểu tham dự hội nghị nghe trình bày Quy hoạch

Tại Hội nghị đơn vị tư vấn trình bày các phương án về việc lập quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt đình Chèm, phường Thụy Phương. Sau khi nghe đơn vị trình bày các phương án về việc lập quy hoạch tổng thể di tích Quốc gia đặc biệt đình Chèm. Các đơn vị: UBND phường Thụy Phương, tiểu Ban quản lý di tích đình Chèm, phòng Kinh Tế, phòng Quản lý đô thị,… đóng góp ý kiến để cơ quan chuyên môn tiếp tục hoàn thiện phương án lập quy hoạch.

Đồng chí Nguyễn Thị Bình - Chủ tịch UBND phường Thụy Phương phát biểu

Đồng chí Nguyễn Thị Liên – QUV, Trưởng phòng Kinh tế Quận đóng góp ý kiến
Đồng chí Nguyễn Doãn Văn - Trưởng Ban QLDT-DT Hà Nội phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Văn - Trưởng Ban quản lý di tích và danh thắng Hà Nội ủng hộ cao chủ trương, chính sách, lộ trình mà UBND Quận đang thực hiện, nhất trí với việc lập quy hoạch để phát huy giá trị di tích gắn với việc phát triển du lịch tại đây. Đồng chí Trưởng Ban quản lý di tích và danh thắng Hà Nội đề nghị cơ quan chuyên môn tiếp thu ý kiến đóng góp và thực hiện lập quy hoạch, đồng thời nhất mạnh: về khu vực I của di tích, đây là yếu tố cấu thành di tích cần được bảo vệ nguyên trạng; khu vực II cần lưu ý đến ranh giới quy hoạch và tên của đồ án quy hoạch cần nghiên cứu kỹ hơn, lập quy hoạch phải phù hợp và đúng với Luật đê điều. Sau khi hoàn thiện quy hoạch cần công khai rộng rãi trong Nhân dân để Nhân dân ủng hộ,….

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các dồng chí tham dự Hội nghị, đồng chí Phan Thị Thanh Huyền - QUV, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin phát biểu: cơ quan chuyên môn của Quận sẽ cùng đơn vị tư vấn, bổ sung hoàn thiện phương án lập quy hoạch và trình UBND Quận xem xét, triển khai, thực hiện trong thời gian sớm nhất./.

Hằng Nhung