Bạn quan tâm nhất thông tin gì?

VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Quyết định số 5673/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các TTHC lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động TBXH Hà Nội, UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Chi tiết tại: file đính kèm