Bạn quan tâm nhất thông tin gì?

VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Quyết định số 5562/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa rổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố

Chi tiết tại: file đính kèm