Bạn quan tâm nhất thông tin gì?

VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Quyết định số 4524/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND thành phố Hà Nội về thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội

Chi tiết tại: file đính kèm