Tin nổi bật Tin nổi bật

Thông báo lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận tháng 01 năm 2023

Ngày đăng 05/01/2023 | 16:00  | Lượt xem: 56
Chi tiết tại: file đính kèm

Thông tin lịch tiếp dân của đồng chí Bí thư Quận ủy trong tháng 01 năm 2023

Ngày đăng 04/01/2023 | 10:12  | Lượt xem: 73
Chi tiết tại: file đính kèm

QĐ số 6045/QĐ-UBND ngày 30/12/0222 v.v giải thể Trường Mầm non 20/10

Ngày đăng 02/01/2023 | 10:13  | Lượt xem: 37
Chi tiết tại: file đính kèm

QĐ số 6044/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 v.v giải thể Trường Mầm non An Tiên

Ngày đăng 02/01/2023 | 10:11  | Lượt xem: 25
Chi tiết tại: file đính kèm

QĐ số 6042/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 v.v giải thể Trường Mầm non Sơn ca Bông

Ngày đăng 02/01/2023 | 09:59  | Lượt xem: 20
Chi tiết tại: file đính kèm

QĐ số 6043/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 v.v giải thể Trường Mầm non Ngôi nhà ánh sáng

Ngày đăng 02/01/2023 | 09:48  | Lượt xem: 32
Chi tiết tại: file đính kèm

Nghị Quyết số 19/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về việc phê duyệt cập nhật bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 nguồn ngân sách quận Bắc Từ Liêm

Ngày đăng 01/01/2023 | 15:23  | Lượt xem: 45
Chi tiết tại: file đính kèm phụ lục biểu đính kèm I biểu đính kèm II