Tin cải cách hành chính Tin cải cách hành chính

Họp trực tuyến: Chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách
Ngày đăng 21/04/2022 | 09:58  | Lượt xem: 506

(BTLP) Sáng ngày 20/4/2022, đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Thành phố, đã chủ trì phiên họp trực tuyến lần thứ Nhất của Ban chỉ đạo. Dự phiên họp tại điểm cầu Thành phố có Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố. Các quận, huyện, thị xã tham dự phiên họp tại điểm cầu địa phương.  

Description: D:\DCIM\100CANON\_MG_0112.JPG

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu quận Bắc Từ Liêm

Dự tại điểm cầu quận Bắc Từ Liêm có đồng chí Lê Thị Thu Hương - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Quận cùng lãnh đạo các phòng, ban, ngành thuộc Quận.

Tại hội nghị đã nghe báo cáo dự thảo kế hoạch “Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, triển khai Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội, giai đoạn 2022-2025” và kế hoạch năm 2022; Đề án "Xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định đến 2030"; Kế hoạch “Phát triển kinh tế số thành phố Hà Nội đến năm 2025”. Đồng thời, Ban Chỉ đạo cũng rà soát tiến độ triển khai thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố.

Tại cuộc họp, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã đã đóng góp ý kiến vào các kế hoạch, đề án, đồng thời, đề xuất một số nội dung thực hiện trong năm 2022. Đáng chú ý, với thực tế giao thoa lĩnh vực, dễ dẫn đến chồng chéo, đan xen trong thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Ban Chỉ đạo đề xuất gộp 3 Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Ban Chỉ đạo Đề án 06 thành phố thành một Ban Chỉ đạo chung nhằm bảo đảm công tác điều hành tập trung. Đồng thời, đề xuất đề các mốc thời gian cụ thể để các sở, ban, ngành triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Description: D:\DCIM\100CANON\_MG_0116.JPG

Đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Thành phố phát biểu

            Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đối với Thủ đô còn là nhiệm vụ cấp bách, thiết thực đối với các cấp, ngành địa phương. Đích của chuyển đổi số phải hướng tới kết quả cụ thể, thực chất, người dân và doanh nghiệp phải là trung tâm. Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu chuyển đổi số phải bảo đảm đồng bộ hóa, nhất quán, thể chế và nghiệp vụ phải đi trước một bước. Bên cạnh đó, công tác triển khai toàn bộ nền tảng Chính quyền số phải bảo đảm thông suốt theo kiến trúc tổng thể để bảo đảm hiệu quả đầu tư; hệ thống nền tảng dùng chung bảo đảm tích hợp các yêu cầu chuyên môn của các đơn vị. Theo Chủ tịch UBND TP, yêu cầu xuyên suốt là đẩy mạnh quản trị công dựa trên dữ liệu hỗ trợ điều hành, tiến tới thành phố chuyển đổi số, thành phố thông minh và tinh thần này phải được thể hiện trong các kế hoạch, được cụ thể hóa triển khai trong thực tế.

            Về dự thảo các kế hoạch, đề án, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo trình Ban Chỉ đạo xem xét, ban hành. Trong đó, cần làm rõ trách nhiệm, đầu việc cụ thể của các sở, ban ngành tổ chức thực hiện. Đối với việc thực hiện Đề án 06, đồng chí Chu Ngọc Anh đề nghị tiếp tục phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, đồng thời, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo ngay về Ban Chỉ đạo 06 thành phố giải quyết, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương các nội dung vượt thẩm quyền. Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh cũng đồng tình với việc tích hợp 3 Ban Chỉ đạo thành phố, giao các cơ quan liên quan tham mưu sớm kiện toàn, thống nhất tổ chức để bảo đảm hiệu quả hoạt động./.

Tin- ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn