Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Thông báo số 40/TB-TTPTQĐ ngày 27/2/2020 về bán thanh lý vật tư thu hồi theo hình thức niêm yết giá
Ngày đăng 28/02/2020 | 08:45  | Lượt xem: 208

Chi tiết tại: file đính kèm