Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 17/1/2022 v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng trường tiểu học Tây Tựu A
Ngày đăng 21/01/2022 | 09:34  | Lượt xem: 18

Chi tiết tại: file đính kèm