Thông báo Thông báo

TB v.v công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc, nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo
Ngày đăng 25/01/2022 | 15:11  | Lượt xem: 20

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm